کاربرد شبیه‌سازی کامپیوتری در مهندسی راه‌آهن به روزهایی برمی‌گردد که تکنیک‌های کامپیوتری شروع به شکوفا شدن کردند یعنی دهه 1970 میلادی. مدل‌سازی حرکت وسایل نقلیه ریلی نیز از این قاعده مستثنی نیستند ]40 و 41[. مدل‌سازی حرکت وسایل نقلیه ریلی و توان تراکشن به مقصود محاسبه سرعت، فاصله و جزئیات زمانی یک قطار در حال حرکت روی یک مسیر پیش روی قیودی ازجمله پروفیل مسیر، سیستم سیگنالینگ و مشخصات تجهیزات تراکشن، انجام می گردد.

در ]42[ مدل‌های متفاوتی از حرکت قطار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. مدل‌سازی بر اساس زمان، حرکت قطار را در هر بازه زمانی ارزیابی می کند و وضعیت قطار در هر لحظه با فرض اینکه شتاب در آن بازه زمانی ثابت می باشد به‌روز می گردد. همچنین اثبات می گردد، با وجود این واقعیت که مدل‌سازی مبنای زمانی از نظر مفهومی به حرکت قطار در اقدام نزدیک می باشد، اما پیچیدگی‌های محاسباتی زیادی کاربرد آنرا برای جاهایی که جزئیات کاملی از هر حرکت یا محاسبه انرژی مصرفی مطلقاً ضروری باشد، را محدود می کند ]43[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه در مورد تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع