بلوکی که در همه شبیه سازی ها مورد بهره گیری قرار می گیرد،بلوک کنترل توان حقیقی وموهومی از طرف منبع می باشد که در شکل زیر نشان داده شده می باشد .معمولا مطلوب می باشد که توان موهومی دریافتی از منبع ، صفر باشد تا ضریب توان واحد داشته باشیم. به همین دلیل مقدار مرجع توان راکتیو را صفر قرار می دهیم. مقدار مرجع توان اکتیو هم از طریق کنترلر با در نظر داشتن ظرفیت رزرو هر کدام از واحدهای تولید بدست می آید.از مقایسه مقدارتوان تولیدی اندازه گیری شده با مقدار مرجع آن ،خطایی تولید می گردد که بعد از عبور از کنترل کننده تناسبی – انتگرالی ،مقدار مرجع را تولید می کند.خطای حاصل از مقایسه جریانو نیز توسط کنترل کننده ای تناسبی –انتگرالی به ولتاژهای مرجعو تبدیل شده و برای تولید سیگنال های مرجع ورودی ، بهره گیری می شوند. بلوک  نیز برای تشخیص فاز ولتاژ منبع به کار می رود که این فاز برای تبدیل های به و برعکس نیاز می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده