بر اساس پیش زمینه بالا کندی و ابرهارت روش PSO پایه را برای شبیه سازی حرکت پرندگان در فضای دو بعدی ارائه داده اند [30]. در این روش وضعیت هر ذره به وسیله مکان و سرعت آن در فضای دو بعدی اظهار می­گردد. در این شبیه سازی هدف بهینه کردن یک تابع هدف می باشد. هر فرد بهترین ارزش خود را تا به حال و هم چنین مکان آن را می داند که این اطلاعات همانا تجربه شخصی هر فرد می باشد. به علاوه هر فرد بهترین ارزشی که تا به حال گروه به آن دست پیدا کرده می باشد را می داند که این اطلاعات همانا اطلاع افراد از چگونگی عملکرد افراد پیرامون خود می باشد.

هر فرد کوشش می کند تا مکان خود را بر اساس اطلاعات زیر تغییر دهد:

  • مکان فعلی،
  • سرعت فعلی،
  • فاصله مکان فعلی از بهترین مکان خودش تا به حال،
  • فاصله مکان فعلی از بهترین مکان گروه تا به حال.

این تغییر را می توان با ایده سرعت (مقدرا تغییر در مکان ذره) و با معادلات زیر مدل نمود:

 

که در آن  سرعت ذره i  ام در تکرار k ام،  تابع وزن دار،  ضرایب وزن دار،  یک عدد تصادفی در فاصله 0 تا 1،  مکان فعلی فرد i  ام و در تکرار k ام،  بهیترین مکان فرد i  ام و  بهترین مکان به دست آمده توسط گروه تا به حال می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده