همانطور که نظاره می کنید در بازه زمانی [1 2] زمانی که توان اعمالی منفی به بار داشتیم ،یعنی کاهش  یا از دست دادن بار، فرکانس افزایش می یابد و سپس در بازه [3 4] که افزایش بار در شبکه را داریم ، شاهد کاهش فرکانس می باشیم. این نتیجه مورد قبول می باشد و سیستم پاسخ مناسبی در صورت اعمال تغیرات بار از خود نشان می دهد، ما نیز انتظار چنین پاسخی را داشتیم ، زیرا پاسخ  صحیح سیستم بدین شکل می باشد ، وقتی توان تولیدی و تزریقی به شبکه افزایش یابد فرکانس افزایش و زمانیکه توان مصرفی و بار افزایش یابد ،فرکانس کاهش می یابد.حال با افزودن باتری به سیستم ،شاهد کاهش دامنه انحرافات می باشیم.

شکل 4-3: مقایسه نوسانات فرکانس با اعمال تغییرات پله ای در بار .صورتی بدون حضور باتری، آبی با حضور ذخیره ساز باتری

4-5-نمودار سرعت باد

سرعت باد ورودی برای این نیروگاه بر اساس داده های واقعی بوده و این مساله نوسان ایجاد شده در فرکانس را تشدید کرده و شرایط شبیه سازی را به حالت واقعی نزدیکتر میسازد. نمودار سرعت باد بر اساس داده های واقعی را میتوان در شکل (5-3)دید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه :مدل سازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار