به مقصود افزایش توان تولیدی دیگ می توان با بهره گیری از مشعل وایجاد احتراق ، انرژی حرارتی بیشتری در دیگ بخار تولید نمود . خاطر نشان می گردد در سیکل توربین گاز فقط 25 تا  35درصد اکسیژن هوا برای احتراق مورد بهره گیری قرار می گیرد مقدار باقیمانده می تواند برای سوختن مجدد در دیگ بهره گیری گردد ، درصورت بهره گیری از مشعل اضافی در دیگ ، حتی در صورتی که سیکل توربین گاز از مدار خارج گردد ، می توان تا حدودی از دیگ بازیاب حرارت به تنها یی بهره گیری نمود .

همچنین با احتراق اضافی در دیگ می توان تولید بخار را تا 50% افزایش داد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع:تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات