دیوار مورد نظر از جنس بتن با نفوذپذری  و رسانایی  می­باشد. در داخل دیوار میله­های فلزی به قطر  با فاصله­ی  از هم قرار گرفته­اند. ضخامت دیوار در این حالت برابر 20cm می­باشد. قطر میله در  تنظیم شده می باشد.

4-3-1 تأثیر دیوار بتن مسلح

مسأله را برای حالتی در نظر می­گیریم که هدف پشت دیوار بتن مسلح قرار داشته باشد. شکل 4-5 سطح مقطع دیوار مسلح را نشان می­دهد. شبیه­سازی را برای فاصله­های مختلف میله از هم انجام می­دهیم. فاصله­ی میله­ها از هم را به ترتیب ،  و  در نظر می­گیریم و عملکرد TR-MUSIC را برای این نوع دیوار مطالعه می­کنیم. شکل 4-6 نتایج شبیه سازی با استفده از FDTD در مد  نشان می­دهد. در این حالت با وجود این که سنجش سیگنال­های منعکس شده از اهداف به دلیل وجود میله­های فلزی در درون دیوار به شدت دچار تضعیف می­شوند، اما تکنیک TR-MUSIC حتی برای دیوار با تراکم میله­های زیاد نیز به­خوبی اقدام می­کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی