از دیگر معایب روش های دست یابی به پارامترهای محیطی می توان به تعیین اولین مرز تیغه همگن، تعیین علامت ریشه جذر جهت یافتن امپدانس موج، تعیین عدد صحیح m در قسمت حقیقی ضریب شکست تصریح نمود.

در این روش نیز از پارامتر های پراکندگی جهت استخراج پارامترهای محیطی بهره گیری می گردد. فرض می گردد که تیغه به صورت همگن اقدام می نماید و تیغه دارای ضخامت d می باشد. در این روش  ضریب انعکاس و

ضریب انتقال می باشد، به صورت زیر تعریف می گردد.

(4-36)

در ارتباط فوق  نشان دهنده عدد موج در فضای آزاد می باشد.

پارامترهای پراکندگی برحسب ضریب شکست و امپدانس موج به صورت زیر محاسبه می شوند. (Nicolson et al, 1970; Kong, 2000; Kong, 2002)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس