پایان نامه :تعیین مکان، زمان و ظرفیت بهینه منابع DG در حضور ترانزیت

  • حالت عدم تنظیم ولتاژ
  • حالت تنظیم ولتاژ

در حالت عدم تنظیم ولتاژ ، DG هیچ گونه عملکردی را در جهت بهبود تنظیم ولتاژ در سیستم قدرت انجام نمی­دهد. در این حالت DG تنها توان در حدود ضریب توان ثابت تولید می­نماید و ولتاژ  با در نظر داشتن تاثیر تزریق توان توسط DG تغییر می نماید.

در این حالت با افزایش توان اکتیو خروجی DG ولتاژ افزایش پیدا می­کند. این افزایش می­تواند منجر به بهبود وضعیت ولتاژ در شبکه گردد. اما از طرفی دیگر، افزایش بیش از حد توان تزریقی از طرف DG به سیستم می­تواند منجر به افزایش ولتاژ از حد نامی گردد و باعث بروز افزایش ولتاژ نامطلوب در سیستم گردد.

در شرایط تنظیم ولتاژ، DG همواره به گونه­ای اقدام می­نماید تا کوشش گردد ولتاژ در حد معینی باقی بماند. از آنجائیکه بسیاری از سیستم­های DG کوچک می­باشند (عدم توانایی کافی تأمین توان راکتیو)، تاثیر کمی در تنظیم ولتاژ شبکه دارند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: