دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – گرایش الکترونیک
عنوان :
تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده :
امروزه روشهای تشخیص هویت بر پایه ویژگیهای بیومتریک اهمیت فراوانی دارند. مانند این روشها
میتوان به شناسایی چهره، شناسایی اثر انگشت، شناسایی صدای گوینده و شناسایی عنبیه اشاره نمود. در
این میان تشخیص هویت بر اساس بافت عنبیه به علت دقت بالا و امنیت بسیار مطلوبی که توسط آن بدست
میآید، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. شناسایی هویت بر اساس عنبیه، اخیرا در سیستمهای امنیتی مانند
امنیت پرواز، کاربردهای فراوانی یافته می باشد. یک سامانه بیومتریک، براساس مشخصههای منحصربفرد موجود
در هر فرد اقدام به شناسایی خودکار افراد میکند .شناسایی از طریق تصاویر عنبیه هم اکنون به عنوان یکی
از مطمئن ترین و قابل اطمینان ترین روش ها مطرح می باشد .بیشتر محصولات تجاری در زمینه عنبیه
براساس الگوریتم ثبت شده پیشنهادی داگمن ساخته شده اند که قابلیت شناسایی 100 % را دارا می باشد
اما الگوریتم های ارائه شده در مقالات تحت شرایط مطلوب آزمایش و بدون در نظرگرفتن مشکلات عملی
گزارش می شوند . کارپژوهشی حاضر شامل طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم جدید شناسایی از طریق
تصاویر عنبیه چشم می باشد .این الگوریتم علاوه بر تائید هویت افراد به عنوان یک روش بیومتریک، قابلیت
اطمینان بالایی را داراست و از درصد موفقیت قابل قبولی نیز برخودار می باشد. برای مطالعه قابلیت کارکرد این
به عنوان آزمایش بکار برده شد. سامانه ارائه شده شامل CASIA الگوریتم از مجموعه تصاویرپایگاه تصاویر
الگوریتم جداسازی عنبیه از تصاویر چشم مبتنی بر دو روش استفاده شده از عملگرهای شکل شناسی و
آستانه یابی بوده که می توانند مرزهای درونی و بیرونی عنبیه را به همراه مراکز و شعاعهای آن مشخص
سازند .ناحیه استخراجی پس از نرمالیزه و منتقل شدن به مختصات قطبی، به یک نوار مستطیلی با ابعاد
ثابت نگاشت می شود. در نهایت با استفاده از تبدیلات ویولت ، رژلت و کرولت و استفاده از ضرایب مرحله
سوم و چهارم تبدیل ویولت ، برای هر تصویر عنبیه، یک کد باینری تولید می شود .با استفاده از یک طبقه
بندی کننده مرکب از معیار فاصله های همینگ ، کد بدست آمده از هر تصویر ورودی با کدهای ذخیره شده
در بانک اطلاعاتی مقایسه شده و با تعریف یک آستانه، تشخیص هویت صورت می گیرد. نتایج بدست از
که شامل 756 تصویر از 108 نفر می باشد، CASIA اجرای الگوریتم پیشنهادی در نهایت بر روی تصاویر
درصد موفقیت حدود 98 درصد را نتیجه داده می باشد . تحلیل سامانه نشان داده شده می باشد که شناسایی افراد
از طریق تصاویر عنبیه با الگوریتم پیشنهادی دارای نتایج قابل اعتنا و دقیق در بین روش های موجود می
باشد.

مقدمه :
امروزه با گسترش جوامع بشری ، امنیت و حفاظت در همه زمینهها بیش از پیش احساس میشود. در
سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات زیادی بر روی روشهای مطمئن و امن تایید هویت و تشخیص هویت
صورت گرفته می باشد که از این جمله پارامترهای حیاتی و روشهای بیومتری بهدلیل ماهیت یکتایی از اهمیت
بیشتری برخوردار می باشد .
ازجمله این پارامترها میتوان به تشخیص هویت با استفاده از تصاویر صورت، شکل گوش ، حرکات لب ،
طرز راه رفتن و حتی بوی بدن اشاره کرد که در این بین تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه از لحاظ
سرعت تشخیص و دقت اهمیت بیشتری دارد. مطالعات محققان نشان میدهد که الگوهای عنبیه هر فرد
تنها مختص به آن فرد بوده و حتی الگوهای دو چشم یک فرد و دوقلوها نیز متفاوت از یکدیگر می باشد . از این
رو با در نظر داشتن موارد مطرح شده و اینکه الگوهای عنبیه یک فرد در طول عمر تغییری نخواهد کرد ( البته در
صورتی که چشم فرد دچار صدمات فیزیکی و بیماری آب مروارید و … نگردد ) از این روش به عنوان یکی از
روشهای بیومتری در تشخیص هویت میتوان استفاده کرد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.