مقدمه

در این فصل با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه مروری کوتاه بر تعریف سود و دیدگاه‌های مختلف در مورد آن را ارائه می‌شود. در ادامه فصل نیز با در نظر داشتن اینکه آگاهی از فضای تحقیقاتی و درک موقعیتی که هر مطالعه در آن صورت می‌پذیرد از ضروریات یک مطالعه تحقیقاتی می باشد، مطالعات تجربی انجام شده در زمینه موضوع مورد مطالعه ارائه می‌شود.

۲-۲٫ ادبیات پژوهش

۲-۲-۱٫ سود و نظریات مربوط به آن

۲-۲-۱-۱٫ تعریف سود

یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی سود می باشد که شاخص مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. سود در لغت عبارت می باشد از درآمد افزون بر سرمایه (رأس المال) که از راه تجارت و کسب به دست مى‌آید. در اصطلاح نیز عبارت می باشد از تفاوت بین درآمد کل و هزینه کل یک بنگاه (فدائی‌نژاد ومحمود‌زاده،۲:۱۳۹۰).

امروزه به رغم کاربردهای وسیعی که برای مفهوم سود ارائه شده اما بر سر تعریف جامعی از آن توافق کامل وجود ندارد. این عدم توافق هنگامی بیشتر می‌شود که این مفهوم در دو نظام اقتصاد و حسابداری مورد تحلیل قرار گیرد. البته در مورد دامنه‌ی اقتصاد و حسابداری به عنوان دو حوزه‌ی علمی که از فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها متأثر می‌شوند و متغیرهای مشابهی را مورد بحث قرار می‌دهند، توافقی کلی هست. اما درمورد‌ی نحوه‌ی زمان‌بندی و اندازه‌گیری سود در این دو نظام اختلاف می باشد. از نظر حسابداری، سود، تفاوت بین درآمد کسب شده حاصل از ارزش فروش کالاها و خدمات تولید و فروخته شده یک بنگاه به صورت ثبت شده و جمع تمامی ارقام هزینه‌های انجام شده ثبت شده توسط بنگاه می باشد (ای. سی. لیتلتن، ۱۳۸۰).

در مقابل، تعریف سود اقتصادی – که عموماً به اقتصاددانانی همچون هیکس(۱۹۳۹) نسبت داده می‌شود- عبارت می باشد از سود حسابداری منهای هزینه‌های ضمنی(غیر صریح) ناشی از نهاده‌هایی که توسط مالک در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد و بکار گرفته می‌شود. برای محاسبه هزینه‌های ضمنی(غیر صریح) از هزینه فرصت از دست رفته استفاده می‌شود. هزینه‌های ضمنی پرداختی می باشد که برای اطمینان دادن به منابع مالی شرکت ضروری می باشد که به آن هزینه‌های سرمایه‌ای هم می‌گویند. در هر موسسه تجاری آغاز شخص سرمایه را فراهم می‌کند سپس در آن کار سرمایه‌گذاری می‌کند. تامین‌کنندگان این سرمایه ممکن می باشد صاحبان همان شغل، کار آفرینان یا بانک‌ها یا سهامداران باشند. در ادامه برای روش‌تر شدن موضوع، تعریف سود را از نظر بعضی مکاتب اظهار می‌نماییم.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک