فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

۲-۱-مداخلات روان شناختی گروهی مربوط به دیابت

۲-۱-۱-ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی[۱]

امروزه، شیوع دیابت رو به رشد می باشد و راه­های گوناگونی برای کاهش عوارض ناشی از دیابت هست هرچند یافتن راهی که متناسب با نیازهای افراد باشد، دشوار می باشد. در سال­های اخیر تحولات صورت گرفته در زمینه­ی درمان اختلالات روان شناختی و کاهش چاقی موجب گردیده تا روش­های نوینی توسط روان شناسان بالینی مطرح و ارایه شود (دوکتیس، مکی، تابان و ویلیام سون[۲]،۲۰۰۵؛ پاول  و کالوین[۳]،۲۰۰۷). مانند این موارد می­توان به شیوه­ی درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ­گاهی که توسط کابات-زین[۴](۱۹۹۰) مطرح شده، اشاره کرد.  این شیوه، بعدها توسط افراد مختلفی تغییر کرد و برای  اختلالات گوناگونی مورد استفاده قرار گرفت و از طریق پژوهش­های کنترل شده، اثربخشی آن تایید شد.  مانند­ی این رویکردها، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی می باشد )سگال، ویلیامز و تیزدل [۵]؛۲۰۰۲).

۱Mindfulnes Based Cognitive Therapy

۲٫Douketis,Macie,Thabane&Williamson

۳.Powell&Calvin

۴٫Kabat-Zinn

۵.Segal,Williams&Teasdale

متن کامل پایان نامه


دیدگاهتان را بنویسید