3-4-1- مفهوم ناحیه کنترلی در سیستم قدرت

برای مدیریت کردن پاسخ فرکانسی در یک شبکه ایزوله و در حضور تغییرات ناگهانی بار، اغلب می توان رفتار دینامیکی چند ماشینه را با معادل تک ماشینهی آن، که در شکل 3-5 آمد مدل نمود. در چنین حالتی مدل معرفی شده میتواند مدلی معتبر برای کل سیستم چند ماشینه باشد. برای این تعمیم، لازم می باشد از نظریه ناحیه های کنترلی بهره گیری گردد. برای تعریف، ناحیه کنترلی را بایستی اینگونه توصیف نمود: زمانی که گروهی از ژنراتور ها و بارهای متصل به هم، در مجاورت یکدیگر قرار دارند و شرایط آنها به گونه ای می باشد که پاسخ تمام واحد های تولید آن منطقه به تغییرات بار، متناسب و مشابه می باشد. در این حالت فرکانس در تمام این منطقه کنترلی یکسان فرض میگردد؛ پس به این منطقه، ناحیه کنترلی گفته میشود.

[1] Interconnected

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته برق ترانسفورماتور توزیع