در این پایان نامه به مطالعه و تجزیه و تحلیل روش های تخمین کانال برای سیستم های MIMO-OFDM با بهره گیری از سیگنال های آموزشی پرداخته ایم. الگوریتم های مختلف تخمین کانال چه بر اساس آمار کلاسیک و چه بر اساس معیار بیز را تشریح و واکاوی نموده ایم. با در نظر داشتن آن چیز که که در بخش های قبلی آمد می توان گفت که الگوریتم های مبتنی بر آمار کلاسیک نظیر معیار LS چه به جهت سهولت پیاده سازی و چه به جهت عدم نیازمندی به اطلاعات آماری کانال روش های مناسبی برای تخمین کانال در گیرنده می باشند. به علاوه با در نظر داشتن مطالعه که در مورد کیفیت الگوریتم های مختلف بر روی کانال های با محوشدگی آهسته و سریع داشتیم بهره گیری از روش هایی که تنها از یک سمبل آموزشی بهره گیری می کنند ارجح می باشد. این امر از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که بهره گیری ی تنها از یک سمبل آموزشی در هر فریم ارسالی تاثیر کمتری بر کاهش نرخ موثر داده دارد.

به علاوه، مینیمم خطای تخمین کانال را با بهره گیری از روش ضرب کننده های لاگرانژ بدست آورده و سیگنال های آموزشی بهینه را برای رسیدن به مینیمم خطای تخمین کانال بدست آورده ایم. همان گونه که دیدیم بهره گیری از سیگنال های آموزشی بهینه نه تنها بهترین عملکرد تخمین کانال را بدست می دهد، بلکه پیچیدگی محاسباتی تخمینگر در گیرنده را به اندازه قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین جهت ارتقای عملکرد تخمین کانال با بهره گیری از ماتریس خودهمبستگی کانال مخابراتی، الگوریتم تخمین کانال مبتنی بر معیار MMSE ارائه شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: