پایان نامه برق درباره طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

آنجایی که اندازه­گیری لحظه­ای مقدار نویز ممکن نیست، برای اظهار آن معمولا از مقدار متوسط یا موثر آن بهره گیری می­کنند که در اینجا مقدار موثر آن را اظهار می­گردد. اگر یک ولتاژ نویز  فرض گردد، مقدار rms آن به صورت ارتباط­ی (21-2) تعریف می­گردد.

  •             

چنانچه یک سیگنال تصادفی  به یک مقاومت 1 اهمی اعمال گردد، در این صورت مقدار متوسط توان مصرف شده بر حسب وات برابر با قدرت نرمالیزه نویز خواهد بود. پس گاهی مجذور مقادیر rms یعنی  و  توان نرمالیزه نویزی این دو سیگنال نامیده می­گردد.

 

  • جمع منابع نویز

در تحلیل مدار اغلب لازم می باشد تاثیر چند منبع نویز را با هم جمع نمود تا اثر نویز کل را بدست آورد. اگر سیگنال نویز ترکیب به صورت زیر در نظر گرفته گردد

  •                                                                                                           

با معین بودن مقدار rms هر منبع نویز، در مورد سیگنال ترکیب می­توان به این شکل اقدام نمود

  •                          

جمله­ی اول و دوم نمایانگر مقدار موثر دو منبع نویز و جمله­ی سوم معرف همبستگی بین دو سیگنال می باشد، بدین معنی که این دو منبع نویز چه اندازه به هم شبیه­اند. از آنجایی که منابع نویز معمولا ناهمبسته­اند، می­توان گفت جمله­ سوم معمولا صفر می باشد و برای مطالعه اثر نویز کل از اثر برهم­نهی منابع نویز بهره گیری نمود. به عنوان مثال نویز ناشی از یک مقاومت با نویز ترانزیستور کاملا مستقل از هم می­باشند.

[1] Root Means Square

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: