دیگ بازیاب سه فشاره برای سیکل ها ی ترکیبی خاص وچند منظوره به کار می رود . شکل (10-7) یک دیگ بازیاب سه فشاره را برای تولید بخار نشان می دهد . دیگ بازیاب در این سیستم شامل سطح فشار قوی برای توربین بخار ، سطح فشار متوسط برای بخار تزریقی به محفظه احتراق توربین گاز وسطح فشار ضعیف جهت پیش گرم کردن آب تغذیه می باشد .

شکل (10-7) سیکل ترکیبی با دیگ سه فشاری

4-1-7-  تقسیم بندی دیگهای بازیاب حرارتی از دیدگاه تغذیه هوازدا

تقسیم بندی دیگری که برای دیگهای بازیاب انجام می شود بر اساس نوع تغذیه بـخار هوازدا می باشد . در دیگهای بازیاب ، بخار لازم برای گرمایش وهواگیری آب هوازدا را می توان با بهره گیری از بخار زیرکش توربین بخار یا بخار مصرفی تولیدی مورد نیاز ، تأمین نمود ویا اینکه از گرمای دود کمک گرفته واین بخار را تولید نمود که این اقدام به دو طریق امکان پذیرا ست .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق کاربرد بهینه سازی اجتماع ذرات در سیستم های قدرت
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده