کاربرد TR با بهره گیری از امواج الکترومغناطیسی یک موضوع نسبتاً جدید . باز می باشد. بسیاری از کاربردهای متفاوت در ارتباط با مسائل تشخیص هدف با بهره گیری از تکنیک­های TR می­تواند مورد مطالعه قرار بگیرد. بعضی از این کاربردها به تبیین زیر می باشد:

  1. شناسایی اهداف با بهره گیری از مقادیر ویژه و بردارهای ویژه: با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از طریق طیف فرکانسی مقادیر ویژه می­توان نوع پراکنده کننده، فلز یا دی­الکتریک، را تعیین نمود. پس، اصولاً مقادیر ویژه اطلاعاتی در مورد ضرایب پراکندگی به صورت تابعی از فرکانس می­باشند.
  2.    استخراج شکل و اندازه­ی جسم هدف گسترده: مطالب و موضوعات ارائه شده در این پایان­نامه تنها برای اهداف نقطه­ایی صادق می­باشد. اگر جسم هدف هم اندازه با طول موج در فرکانس کاری باشد یا از آن بزرگتر باشد، مسأله با عنوان اهداف گسترده مطرح می­گردد که در این حالت علاوه بر تشخیص موقعیت هدف می­توان شکل آن را نیز استخراج نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد در مورد مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده