شبیه خیلی از روش های پردازش آرایه ای مسأله کالیبراسیون می تواند به عنوان یک مسأله باریک باند یا پهن باند تدوین و فرموله بشود که ما در اینجا مسأله را باریک باند و رشته دور در نظر می گیریم. به علاوه فرض می کنیم آرایه و تمام منابع در یک صفحه قرار دارند.

فرض می کنیم که N منبع مجزا از هم داشته باشیم به طوری که سیگنال های آن  باریک باند می باشند و توسط یک آرایه M المانی  با شکل هندسی دلخواه دریافت می شوند. المان kام آرایه مختصاتش  و  می باشد. سیگنال  که به وسیله المان kام در لحظه tدریافت می گردد به شکل زیر می باشد:

که در آن همان منبع jام در لحظه t می باشد و  جمله مربوط به نویز می باشد و اختلال فاز می باشد و جمله گین وابسته به کانال می باشد و  المان kام از بردار هدایت ایده آل(فرضی) می باشد که به عنوان یک ترم نمایی مختلط در نظر گرفته می گردد:

خطا در مکان المان ها می تواند به عنوان جمله اختلالات فازی وابسته به زاویه در نظر گرفته بشود و هم چنین این اختلالات می توانند در گنجانده بشوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده