گام1: مکان‌های سکونت فعلی فاخته ها را به صورت تصادفی مشخص نمایید.

گام 2: تعدادی تخم‌ها را به هر فاخته اختصاص دهید.

گام 3: شعاع تخم‌گذاری هر فاخته را تعیین نمایید.

گام 4: فاخته‌ها در لانه‌های میزبانانی که در شعاع تخم‌گذاری آن ها قرار دارند، تخم‌گذاری می کنند.

گام 5: تخم‌هایی که توسط پرندگان میزبان شناسایی می شوند از بین می‌طریقه.

گام 6: محل سکونت فاخته‌های جدید را ارزیابی نمایید.

گام 7: ماکزیمم تعداد فاخته‌هایی که در هر مکان امکان زندگی دارند را مشخص نمایید و آنهایی را که در مکان‌های نامناسب هستند از بین ببرید.

گام 8: فاخته‌ها را با بهره گیری از روش k-means خوشه‌بندی و بهترین گروه فاخته را به عنوان محل سکونت هدف مشخص نمایید.

گام 9: جمعیت جدید فاخته‌ها به سمت مکان هدف حرکت می کند.

گام 10: اگر شرط توقف مستقر گردیده توقف، اگر این طور نباشد به گام 2 بروید]30[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق درباره سلول های خورشیدی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده