این واحد خورشیدی [47] [1]دارای تولید نامی در حدود 30 مگاوات می باشد.  این واحد در شکل4-2 مشخص شده و به شین یک متصل می باشد. می دانیم ورودی این واحد مقدار تابش خورشید می باشد.  داده های تابش خورشید مورد بهره گیری برگرفته از مقادیر واقعی می باشد. این نیروگاه، مدل کننده واحد تولید از نوع آرایه ی خورشیدی[2] بوده که به کمک سیستم دنبال کننده ی نقطه توان بهینه [3]موجود، با اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز، نقطه کار مناسب که همان نقطه حداکثر توان خروجی سلول خورشیدی می باشد، پیدا نمود می کند و در این نقطه باقی می ماند .[50],[49], [48]از آنجا که توان تولید شده از نوع جریان مستقیم [4]می باشد با در نظر داشتن این شرایط با اعمال فرمان مناسب و تغییر سیکل کاری به کمک یک پل اینورتری به جریان متناوب سه فاز تبدیل شده و بوسیله مبدل مدولاسیون پهنای پالس[5] ،ولتاژ خروجی سلول خورشیدی به نقطه کارمناسب سوق  داده می گردد و  این توان در شبکه جاری میگردد. در این واحد هدف کنترل کننده پیشنهادی؛ کنترل پالس ورودی به دروازه های[6] مبدل قدرت مدولاسیون پهنای پالس می باشد، که توان تزریقی به شبکه را کنترل می کند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته برق مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید