ویژگی­های تحلیلی الگوریتم پیمایشگر تصادفی برای مطالعه رفتار الگوریتم هنگامی که نواحی مبهم وجود دارند برای زمانیکه تعداد نواحی از تعداد برچسب­ها بیشتر می باشد بهره گیری می­گردد. با بهره گیری از ویژگی مقدار میانگین در تابع هارمونیک احتمال یا پتانسیل در یک ناحیه برچسب گذاری نشده با میانگین­گیری روی نواحی همسایه و وزن دهی به کمک تباین بین ناحیه­ها و سطح مشترک آنها بدست می­آید. پس یک ناحیه مبهم که با دو ناحیه برچسب گذاری شده سطوح مشترک دارد برچسب ناحیه را می­گیرد که تباین پایین­تری با آن دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درباره ترانسفورماتور توزیع