پایان نامه برق با موضوع:شکل دهی جریان ترانزیستور

فرآیند تبدیل منابع نویز موجود در یک نوسان‌ساز به تغییرات تصادفی فاز آن دارای پیچیدگی­های زیادی می­باشد. تاکنون مدل­های مختلفی برای اظهار نویز فاز ارائه شده می باشد[22]-[24]. اما در حال حاضر طراحان فقط از دو مدل قابل درک­تر [22] و [23] برای توجیه این پدیده بهره گیری می­کنند. به کمک این مدل­ها، نویز فاز یک نوسان‌ساز قبل از ساختن آن می­تواند تخمین زده گردد. همچنین این مدل­ها بینش طراح را برای طراحی نوسان‌ساز با نویز فاز کمتر افزایش می­کند. چندین مدل برای نویز فاز نوسان‌ساز ­ها اظهار شده می باشد که در ادامه دو نوع برجسته­تر آن مطالعه شده می باشد.

  • مدل لسون: یک مدل تجربی برای نویز فاز

اولین مدل برای نویز فاز در سال 1966 میلادی توسط لسون[1] ارائه شده می باشد [22] و برای مدت­ها به عنوان تنها معیار برای محاسبات نویز فاز مطرح بوده می باشد و هنوز هم کاربردهای زیادی دارد. لسون نوسان‌ساز را سیستمی خطی و تغییر­ناپذیر با زمان در نظر گرفته و با بهره گیری از تئوری فیدبک و ارائه یک مدل کلی بر حسب بعضی پارامترهای تاثیرگذار بر نویز فاز، کوشش در تخمین نویز فاز دارد. شکل (2-36) تقریبا نتایج حاصل از اندازه­گیری­های تجربی نویز فاز تولید شده از یک نوسان‌ساز­ را نشان می­دهد. در یک افست فرکانسی کم نویز فاز با نسبت توان سوم افست فرکانسی کاهش می­یابد (به بیانی دیگر با شیب -30dB/dec). سپس از یک گوشه فرکانسی  این شیب به -20dB/dec افزایش می­یابد. در نهایت در افست­های فرکانسی بزرگ این شیب صفر شده و منحنی صاف می­گردد.

[1]Lesson

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد