مزیت روش های بر اساس فاصله در این آن می باشد که به هیچ اطلاعات قبلی نیاز ندارد اما زیرا بخش بندی براساس فاصله بین سگمنت های مجزاست و سگمنت های خیلی کوتاه، نمی توانند به قدر کافی مشخصات یک گوینده را توصیف کنند، پس سگمنت های خیلی کوتاه روی دقت این روش تاثیر نامطلوب دارند. پس این روش مقاومت وپایداری زیادی ندارد. سیستم های بخش بندی بر اساس مدل به اطلاعات قبلی برای آماده سازی مدل های گویندگان نیاز دارند. که این نقطه اشکال این سیستم ها می باشد. سیستم های هیبرید زیرا از هر دو روش بالا بهره گیری می نماید، بطور قابل ملاحظه ای نتایج بهتری از دو روش دیگر دارند.[1]

 

 

 3-4-روش های متداول آشکارسازی گوینده

متداول ترین معیارهایی که برای آشکارسازی تغییر گوینده بکار می طریقه عبارتند از:

-معیار اطلاعات بیزین

-نرخ درست نمایی عمومی[1]

-فاصله کالبک لیبلر[2]

-فاصله دیورژانس اشکال[3]

BIC – متقاطع[4]

-درستنمایی مدل مخلوط گوسی[5]

در ادامه هر یک از معیارها را تبیین می دهیم.[80]

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه برق درباره ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده