پایان نامه برق با موضوع:ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه

 

این معیار برای ارزیابی بهتر مسیر‌هایی به کار ‌می‌رود که لینک‌هایی بر روی چند کانال متفاوت دارند. EETT برای لینک l معرف اندازه اشغال بودن کانال مورد بهره گیری آن لینک ‌می‌باشد. در صورتی که چند لینک در نزدیکی لینک l از کانال مشابه­ی بهره گیری نمایند، احتمالا لینک مورد نظر بایستی مدت زمان طولانی‌تری برای شروع ارسال بر روی کانال منتظر بماند. بنابر‌این مسیر با EETT بالاتر تداخل بیشتری را متحمل شده و مدت زمان بیشتری برای اتمام ارسال بر روی تمامی لینک‌های خود نیاز دارد. اصولاً یک توزیع کانال مناسب به کاهش تداخل میان جریان داده‌ای بر روی مسیر منجر ‌می گردد که EETT به درستی اندازه کارایی این توزیع کانال را بر روی مسیر بازتاب ‌می‌دهد.

[1] Exclusive expected transmission time

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: