بهره­برداران مختلف سراسر دنیا روش های مختلفی را برای بدست آوردن برنامه امنیتی بکارگیری واحدها بکار می برند [7]. انواع قیود مثل قیود مربوط به شبکه، وضعیت واحدها، قراردادهای دو طرفه و … بایستی در این مسئله درنظر گرفته شوند [15]. [16]، [17]، [18]،[19]، [20]،[21]،[22]، [23]، [24]، [25]،[26]،

برای هر روش که بهره­بردار مستقل شبکه[1] برای حل مسئله امنیتی بکارگیری واحدها و یا مسئله پخش بار اقتصادی امنیتی درنظر می­گیرد و برای هر نوع تابع هدفی که لحاظ نماید تعداد زیاد متغیرها و قیود در سیستم­های گسترده به طولانی شدن زمان حل برنامه منجر می­گردد. بعلاوه در این گونه سیستم­ها مسئله امنیتی بکارگیری واحدها یک مسئله بهینه­سازی با ابعاد گسترده، شامل ترکیبی از متغیرهای صحیح و حقیقی[2]، غیرمحدب[3] و غیرخطی[4] می­باشد. پس روش­های سریع و غیردقیق متداول عموماً ما را به پاسخ­های بهینه محلی[5] می­رسانند و یا قادر به حل مسئله نیستند. [27]، [28]، [29]

در مراجع [16]-[29]  با بهره گیری از روش­های هوشمند مختلف مانند ازدحام ذرات، ژنتیک، مورچگان، سرد شدن فلزات و یا روش­های ترکیبی به بهینه­سازی مشارکت واحدها پرداخته شده می باشد. روش­های هوشمند به لحاظ همگرایی عددی و همچنین سرعت حل بهینه­سازی مورد قبول نمی­باشد [4].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی -دانلود پایان نامه ارشد