روشهای مختلفی توسط دانشمندان برای رشد دادن SWCNT مثل تخلیه الکتریکی کمانی4 ، تبخیر لیزری5و رسوب گذاری بخار شمیایی  ( CVD ) ارائه شده می باشد. بین تمام روشهای ساخت ،روش CVD نانو لوله های تمیزتر و مرتبتری را تولید می  کند و همچنین عملیات روش CVD مطابق با روشهای ساخت کنونی تراشه میباشد. پس، در این پایاننامه فرض میکنیم که ها به روش CVD ساخته شده اند.

 

نانو لوله ها میتوانند ساخته شده و بعد بروی بستره قرار گیرند و سپس CNFET بروی آنها ساخته میشود [29] . کوکباس [30] رشد نانو لوله های کربنی بروی بستر تک کریستالی یاقوت یا الماس را نشان داد که سپس آن را بروی بستره ای نرم برای ساخت CNFET ها انتقال داد.

همچنین CNT ها میتوانند بروی محل یا بستری که میخواهیم را بعدا روی آن بسازیم، ساخته شوند. کونگرشد SWCNT را بروی ویفر SiO2/Si را نشان داده می باشد. [31]

شکل 3-2 روش CVD برای ساخت CNT ها را نشان میدهد.در این عملیات ، یک کاتالیزور مثل Fe ، Co یا p+ در حضور ترکیبات هیدروکربن در کوره گرم میشوند؛ واکنش گاز هیدروکربن و ماده کاتالیزور باعث تولید و رشد CNT ها میشود که تنها بروی جایی که

ذرات کاتالیزور ته نشین شدهاند رشد میکنند. پس، نیاز به تمییز کردن و مرتبسازی بعدی آنها نیست. در این روش امکان تولید پیوسته نانولوله ها هست و مهمترین گزینه برای تولید انبوه میباشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته برق ترانسفورماتور توزیع

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: