برخلاف تانک RLC موازی، در تانک RLC سری رزونانس وقتی اتفاق می­افتد که امپدانس شبکه مینیمم گردد و برابر با مقدار حقیقی R گردد.  ساختارهای دیگری نیز به عنوان مدار تانک هست که همگی آنها قابل ساده سازی به مدار تانک RLC سری یا موازی می­باشند.

  • ضریب کیفیت تانک

یکی از پارامترهای توصیف کننده مدار تانک ضریب کیفیت[1] یا به اختصار Q می باشد. تعاریف مختلفی برای Q هست که در اینجا سه مورد از آنها اظهار می­گردد]18[.

  1. تعریف اساسی Q از دید فیزیکی بصورت (نسبت انرژی ذخیره شده به انرژی تلف شده در هر سیکل) × تعریف می­گردد. این تعریف یک تعریف بنیادی می باشد زیرا توضیحی در مورد اینکه کدام انرژی ذخیره و کدام تلف می­گردد نداده می باشد و برای سیستم­های توزیع شده همانند حفره­های مایکروویو که امکان تشخیص اندازه سلف و خازن مشکل می باشد، بکار می­رود. از این تعریف بهره گیری شده تا  Q مدار تانک RLC موازی را محاسبه گردد. در فرکانس تشدید که با  نشان داده می­گردد، ولتاژی که روی شبکه می­افتد برابر می باشد با RIin. انرژی شبکه بطور غیر­کنترلی بین سلف و خازن پخش می­گردد درحالیکه مجموع آنها همواره با انرژی شبکه برابر می باشد. در واقع برای یک نوسان کننده LC، ضریب کیفیت به معنای مقدار انرژی از دست رفته در هر بار انتقال آن از سلف به خازن و بالعکس می باشد. پس Q بصورت زیر محاسبه می­گردد

[1]Quality factor

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه