همان گونه که در بخش های (5-2) و (5-3) دیدیم با بهره گیری از سیگنال های آموزشی متعامد، نه تنها تخمین کانال با بهره گیری از یک سمبل آموزشی صورت گرفت بلکه پیچیدگی تخمینگر نیز به صورت قابل ملاحظه ای نسبت به حالت بهره گیری از چند سمبل آموزشی کاهش پیدا نمود. اما در این روش جهت کاهش تداخل بین آنتنی، هر آنتنی که در یک گروه از زیر حامل های آموزشی سمبل های آموزشی ارسال می نمود، سایر آنتن ها سیگنالی ارسال نمی کردند. به تعبیری در  زیر حامل اختصاص یافته برای تخمین کانال در هر آنتن فرستنده، تنها  شامل سمبل آموزشی بوده و در  زیر حامل، سیگنالی ارسال نمی گردید. در این قسمت به معرفی روشی مبتنی بر معیار LS می پردازیم که کوشش می کند با به کارگیری تمامی زیر حامل های تخصیص یافته جهت تخمین کانال از طریق ارسال سمبل آموزشی، تخمینگری با عملکرد بهتر را استخراج کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه برق:ضرورت بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتورهای توزیع