• تعیین مدل قابلیت اطمینان کل سیستم از ترکیب مدل بدست آمده برای هر کدام از زیرسیستم­ها
 • مدل مارکوف، حالت­های مختلفی را که یک المان در طول عملکرد خود دارا می­باشد در نظر گرفته و نرخ رفتن این المان از یک حالت به حالت دیگر را نشان می­دهد. بر اساس این مدل احتمال حالت­های مختلف، فرکانس و همچنین تداوم این حالت­ها تعیین می­گردد. در شکل 2-3 یک مدل مارکوف دو حالته که برای یک المان، دو وضعیت سالم بودن[1] و خرابی[2] را در نظر می­گیرد نشان داده شده می باشد. همان­گونه که در این شکل نشان داده شده می باشد المان با نرخ خرابی[3] λc از وضعیت سالم به وضعیت خراب و با نرخ تعمیر[4] µc از وضعیت خراب به وضعیت سالم می­رود.

  شکل 2-3- مدل مارکوف دوحالته

   

  احتمال سالم (PUP) و خراب بودن المان (PDOWN) در زمان عمر مفید[5] (در این دوره نرخ خرابی ثابت می باشد) بر اساس روابط (2-1) به دست آورده می­شوند. این روابط برای انجام مطالعات برنامه­ریزی که زمان مطالعه به اندازه کافی بزرگ می باشد مستقر می­باشند و برای انجام مطالعات بهره­برداری که زمان مطالعه کوتاه و در محدوده چند ساعت می باشد نمی­توانند بهره گیری شوند.

  (2-1)

  بر این اساس زمان­هایی که سیستم در حالت روشن و یا خاموش می­باشد توسط پارامترهای m (زمان متوسط تا بروز خرابی) و r (زمان متوسط برای تعمیر) در شکل 2-4 نشان داده شده می باشد .

   

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

  این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی
  دسته‌ها: دسته‌بندی نشده