پایان نامه برق:تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

در این ژنراتورها بر روی روتور یک سیم­پیچی قرار گرفته که به آن جریان dc اعمال می­گردد. بر روی استاتور نیز یک سیم­پیچی سه فاز قرار گرفته می باشد. روتور ژنراتورهای سنکرون می­تواند به صورت قطب صاف و یا برجسته ساخته گردد. نوع قطب برجسته در ژنراتورهایی که در سرعت کم کار می­کنند و تعداد قطب بیشتری نیاز دارند بهره گیری می­گردد. در سیستم­های با درایو مستقیم نیز که سرعت چرخش روتور کم می باشد از ژنراتورهای سنکرون قطب برجسته بهره گیری می­گردد. در شکل 3-4 اجزای تشکیل دهنده تکنولوژی سرعت متغیر با درایو مستقیم مجهز به ژنراتور سنکرون با تحریک الکتریکی نشان داده شده می باشد.

شکل 3-4-  اجزای تشکیل دهنده تکنولوژی سرعت متغیر با درایو مستقیم مجهز به ژنراتور سنکرون با تحریک الکتریکی

به وسیله مبدل الکترونیک قدرت در سمت استاتور می­توان فرکانس و دامنه ولتاژ را در محدوده وسیعی از سرعت­ها، حتی سرعت­های خیلی کم، کنترل نمود. به علاوه زیرا جریان تحریک توسط مبدل سمت روتور قابل تنظیم می باشد می­توان در توان­های مختلف به مقصود مینیمم کردن تلفات، شار را کنترل نمود. این ژنراتورها به دلیل داشتن جریان تحریک دیگر به آهنربای دائم نیاز نداشته و معضلات این آهنرباها به مانند قیمت زیاد و تغییر کیفیت و مشخصه مغناطیسی در شرایط محیطی مختلف را ندارند. اما این ژنراتورها معضلات خاص خود را دارد که از آن جمله می­توان به موردها زیر تصریح نمود:

  • به دلیل وجود سیم­پیچ تحریک بر روی روتور هزینه و وزن روتور زیاد می باشد.
  • تغذیه dc روتور یا جاروبک و حلقه­های لغزان و یا در حالت بدون جاروبک به یکسوساز چرخان نیاز دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: