در این روش تغذیه، پچ تشعشعی و خط تغذیه میکرو استریپ توسط صفحه زمین از یکدیگر مجزا می شوند. در شکل 2-5 شمای کلی از این سبک تغذیه را نشان می دهد. تزویج بین پچ و خط تغذیه از طریق یک روزنه در صفحه زمین ایجاد می گردد.

شکل 2-5 : تغذیه به روش تزویج روزنه ای( .(Garg et al., 2001

 

تزویج روزنه ای معمولا در مرکز و در قسمت زیرین پچ قرار می گیرد که این امر سبب کاهش قطبی شدگی جانبی به دلیل ایجاد تقارن می گردد. مقدار تزویج از خط تغذیه به پچ به پارامتر هایی مانند شکل، اندازه و محل قرار گیری روزنه وابسته می باشد. به دلیل جدا سازی پچ و خط تغذیه توسط صفحه زمین، تشعشعات اضافی کاهش می یابد.

به گونه کلی ، ماده با ثابت دی الکتریک بالا به عنوان زیر لایه زیرین و زیر لایه دوم از زیر لایه ای با ضخامت بیشتر و ثابت دی الکتریک کمتر تشکیل می گردد(  .(Behara, 2005یکی از معایب مهم این روش این می باشد که ساخت آن به دلیل بهره گیری از چند لایه که این امر سبب افزایش ضخامت آنتن می گردد، مشکل می باشد. همچنین این روش پهنای باند باریک فراهم می نماید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده