– مقدمه

در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. و این فصل به سه بخش، مبانی نظری مربوط به متغیر مستقل، مبانی نظری مربوط به متغیر وابسته و  پیشینه پژوهش (تحقیقاتی که در زمینه متغیرهای پژوهش چه داخل کشور و چه در خارج کشور صورت گرفته می باشد) تقسیم می شود.

 

۲-۲- بخش اول: سفارشی سازی خدمات

سفارشی سازی به عنوان پاسخی به تغییر ماهیت تقاضای مشتری برای تنوع بیشتر، و کیفیت بالاتر محصولات می باشد (کاتلر[۱]، ۱۹۸۰). همچنین در تعریفی دیگر سفارشی سازی به معنای ارائه ی محصول به مشتری به گونه ای می باشد که مشتری خود بتواند عناصر اساسی مربوط به محصول و آرایش آن را درون مجموع مدل های انتخابی که از قبل تحت این برند یا نام تجاری تعریف شده می باشد اصلاح و یا تعدیل نماید) مشبکی و دیگران، . (۱۳۸۹

 

۲-۲-۱-تاریخچه سفارشی سازی

واژه سفارشی سازی اولین بار این اصطلاح توسط دیویس[۲] (۱۹۸۷) اظهار شد و پاین[۳] (۱۹۹۳) آن را گسترش داد (کویلهو و هنسیلر[۴]، ۲۰۱۲). مبنای این روش بر این ایده استوار می باشد که سیستم های اطلاعات مبتنی بر رایانه با روش های جدید مانند تولید انعطاف پذیر[۵] و تولید به هنگام[۶] ترکیب شده، سیستمی ایجاد نماید که در آن برای هر مشتری محصولی جذاب و مطابق با سلیقه ی او همانند صنایع دستی قدیم و در عین حال با هزینه ی مناسب ساخته شود. پاین در مورد تغییر پارادایم صحبت می کنند و این که پارادایم تولید انبوه دیگر نمی تواند پاسخگوی مسائلی که امروزه در شرکت ها با آن روبرو هستند باشد (پاین[۷]، ۱۹۹۳). بنابر این انتقال پارادایم یا تغییر به سوی بازی جدید با مجموعه قوانین جدید را عنوان می کند، که پارادایم جدید همانا سفارشی سازی انبوه می باشد. طبق نظر پاین سفارشی سازی انبوه جوابگوی انعطاف پذیری و پاسخگویی سریع می باشد و برای همه ی محیط ها، افراد، فرایندها، واحد ها و فناوری ها تغییر می سازد تا خود را دقیقاً با آن چیز که مشتریان میخواهند متناسب کند. پنج مرحله برای سفارشی سازی انبوه تشخیص داده شده می باشد که این مراحل، انتقال از تولید انبوه به سفارشی سازی انبوه را نشان می دهد؛ ترتیب مراحل ذکر شده چنین می باشد:

۱-خدمات سفارشی پیرامون محصولات یا خدمات استاندارد

۲-تولید انبوه خدمات یا سفارش به نحوی که مشتریان به راحتی بتوانند نیازهای شخصی خود را تطبیق دهند. –

۳- انتقال محصول تولید شده به مشتری، جهت فراهم نمودن سفارشی سازی نقطه تحویل

۴-ایجاد پاسخ سریع

۵-قطعه قطعه کردن اجزاء برای تولید سفارشی محصولات و خدمات نهایی (همان)

سفارشی سازی انبوه مستلزم اصلاح محصول توسط خود مشتری می باشد. در این روش شرکت تعامل میان شی ء و فرد را در فاز مشارکت در طراحی مشخص می نماید. پس مشتری تأثیر فعالتری را در طراحی محصول ایفاء می نماید (پاین[۸]، ۱۹۹۳).

[۱] kotler

[۲] DAVIS

[۳] PINE

[۴] Coelho&Henseler

[۵] FMS (Flexible Manufacture System)

[۶] JIT (JUST in Time)

[۷] Pine

[۸] Pine

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید