عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

امضا یا مهر صادرکننده

برات یک سند محسوب می­شود و امضا از شرایط اساسی و بدیهی صحت آن می باشد و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتی نمی­شود، از نظر مدنی نیز قابل استناد نیست.

4-3-1-پرداخت به روش  وصولی

وصول به معنی دریافت و گرفتن می باشد وهمانگونه که در بخش تعاریف هم ذکر شده  بود اسنادبین المللی به دو دسته اسناد مالی و تجاری تقسیم می شوند ودر صورتی که موضوع وصول ، اسناد تجاری نامیده می شود.Document collectionبه تنهایی یا اسناد تجاری و مالی باهم باشد وصولی اسنادی

 نام دارد .Cleancollection و هرگاه موضوع اسناد مالی به تنهایی باشدوصولی ساده.

مقصود ازاسناد مالی و تجاری چیست؟

financial documentsاسناد مالی

قسمت ب 2بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی نشریه شماره 22اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص تعریف اسناد مالی مقرر می دارد .اسناد مالی عبارت می باشد از براتها سفته ها چک ها رسیدهای پرداخت و یا دیگر اسناد مشابهی که و صول وجوهی را موجب می شوند و مستقیما مربوط به پرداخت ثمن می باشند و با اسناد تجاری که مربوط به کالا می باشد متفاوت هستند .

Commercial documentsاسناد تجاری

قسمت ب 2بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی مقرر می دارد .اسناد تجاری عبارت می باشد از فاکتورها,اسناد حمل اسنادی که دال بر مالکیت کالا باشد اسناد مشابه یا هر گونه اسناد دیگری که اسناد مالی نباشند.

طرفهای ذی ربط در عملیات وصول اسنادی

واگذارنده یا اصیل- Principal: فردی می باشد که انجام وصولی را به بانک واگذار می نماید که عموماً فروشنده ( صادرکننده ) می باشد .

بانک کارگزار– Remitting Bank : بانکی می باشد که اصیل انجام امور وصولی اسنادی را به آن واگذار می کند.

بانک وصول کننده – Collecting Bank : هر بانکی به جز بانک ارسال کننده که در امر وصولی تأثیر دارد.

بانک ارائه کننده – Presenting Bank : بانک وصول کننده ای می باشد که اسناد را به برات گیر ارائه می دهد.

برات گیر- Drawee : شخصی می باشد که اسناد، وفق دستور وصولی، بایستی به وی ارائه شود.

نکاتی که خریدار و فروشنده بایستی در عملیات وصولی مد نظر قرار دهند

نکاتی که فروشنده بایستی در عملیات وصولی اسنادی مد نظر قرار دهد

پس از اینکه فروشنده، روش وصولی اسنادی را به عنوان روش پرداخت انتخاب نمود، با علم به اینکه بانکها اسناد را کنترل نمی کنند، بایستی اطمینان حاصل کند که :

1-تمام الزاماتی که در ارتباط با اسناد در قرارداد تجاری مورد توافق قرارگرفته می باشد، رعایت شده می باشد.

2-اسناد به درستی و به صورت کامل وفق قرارداد تجاری صادر شده می باشد.

3-اسناد به درستی امضا و تایید شده اند.

4-بارنامه، بیمه نامه و برات، وفق الزامات قرارداد تجاری صادر و در صورت نیاز به درستی ظهرنویسی شده اند.

5-به مقصود جلوگیری از تاخیر در انجام امور وصولی، نام و آدرس کامل برات گیر و دیگر موارد قید شده در بند ب ماده 14 مقررات URC522 ، در دستور وصولی درج گردیده می باشد.

6-جزئیات مربوط به بانک ارائه کننده اسناد شامل نام کامل، آدرس پستی، سوئیفت ، تلفن و نمابر در دستور وصولی اشاره شده می باشد.

7-چنانچه دستور وصولی با برات همراه می باشد، بایستی مشخص کند که واخواست، در صورت عدم پرداخت، صورت پذیرد یا خیر. بدون وجود چنین دستوری؛ بانک وصول کننده ( ارائه کننده ) هیچگونه تعهد و مسئولیتی برای اقدام به واخواست ندارد. به عبارت دیگر، بایستی اطمینان حاصل کند که دستورات لازم در صورت عدم قبولی یا عدم تطبیق با سایر دستورات به روشنی اظهار گردیده می باشد.

8-شرایط تحویل اسناد در قبال پرداخت و یا قبولی به صورت واضح و غیر مبهم مشخص شده می باشد.

9–در ارتباط با هزینه های بانک و هرگونه هزینه اضافی و مخارج وصولی، ماده 21 مقررات URC522 را مد نظر داشته می باشد و در دستور وصولی به روشنی مشخص می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش مطالعه ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با در نظر داشتن مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی می باشد.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت می باشد ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت می باشد ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام می باشد؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام می باشد؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم می باشد؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد