پایان نامه با موضوع:کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری

 

در این بخش کوشش داریم تا با رهیافت ساده مسیری را بیابیم که بتواند تا حد ممکن وظایف مختلف در ربوت‏ها -مانند دنبال کردن مسیر با دیوار یا مسیر یابی ربوت بازیکن و حتی حرکت در مسیرهای با مانع- شبیه سازی کند. تا حد ممکن کوشش شده عمومیت مسئله حفظ گردد.

 

3-5-1- اهداف مسیر

هدف ایحاد مسیر برآورده کردن اهداف زیر می باشد:

– بتوان مسیرهای مختلف را با آن شبیه سازی نمود (ربوت دنبال کننده مسیر).

– در صورت تمایل بتوان موقعیت اولیه ربوت  و سرعت مماسی اولیه آن را مشخص نمود(ربوت بازیکن).

– در صورت تمایل بتوان موقعیت نهایی ربوت   و سرعت مماسی نهایی آن نمود(ربوت بازیکن).

– بتوان یک دیوار را شبیه سازی نمود(ربوت دنبال کننده دیوار).

– بتوان مسیر عبور از یک مانع را شبیه سازی نمود(حرکت در محیط های با مانع).

– و…

تذکر3: بدون از دست دادن عمومیت می توان فرض نمود که سرعت مرجع خطی ربوت همواره غیر منفی می باشد یعنی حرکت رو به عقب نداشته باشیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد