انتخاب تعداد خوشه­های مناسب با مینیمم کردن تابع زیر بدست می­آید.

(4-7)

تعداد خوشه­هایی که به ازای آن این تابع کمترین مقدار را داشته می باشد بعنوان تعداد خوشه­های مناسب برای آن مساله مورد بهره گیری قرار می­گیرد. مقدار این تابع بین 0 تا log2c می­باشد. یک حالت دیگر از این تابع نیز تعریف شده که به تابع ارزیابی آنتروپی نرمال شده معروف می باشد. در این تابع مقدار تابع ارزیابی فوق را بر لگاریتم تعداد خوشه­ها (c) تقسیم می­کنند. نکته قابل توجه در مورد این دو تابع این می باشد که زمانی که PC برابر 1 باشد PE برابر 0 خواهد بود و در این حالت خوشه­بندی معادل خوشه­بندی کلاسیک می باشد. اگر PC برابر 1/c باشد PE برابر log2c خواهد بود که در این حالت خوشه­بندی در فازی­ترین حالت خود خواهد بود. از طرف دیگر گفته شده می باشد که بایستی برای رسیدن به حالت خوشه­بندی مطلوب PC ماکزیمم گردد و PE مینیمم. پس در خوشه بندی­های فازی کوشش می­گردد تا خوشه­ها به خوشه­های کلاسیک نزدیکتر باشند. نقاط اشکال دو تابع فوق این می باشد که از خود داده­ها بطور مستقیم برای ارزیابی خوشه­بندی بهره گیری نشده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوع :الگوریتمهای هوشمند