مقدمه

در این فصل، آغاز به تشریح متغیر وابسته یعنی عملکرد بارزگانی و مبانی نظری آن و در ادامه به تولید ناب و ابعاد، اصول و … این نوع تولید و تجزیه و تحلیل متغیرهای مستقل یعنی حذف اتلاف ، بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم­های چند­ وظیفه­ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه­های اطلاعاتی عمودی پرداخته شده می باشد تا بتوان بر اساس آن به مطالعه ارتباط بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی پرداخت. در پایان این فصل نیز مدل­های اجرای تولید ناب و پیشینه پژوهش آورده شده می باشد.

۲-۲) تشریح مفهوم عملکرد

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد[۱] بایستی خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت می باشد که تنها با تعریف و تشریح عملکرد می باشد که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون و بیتز[۲]  خاطرنشان ساخته­اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی می باشد که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل، متفاوت می باشد. در مورد چیستی عملکرد، توجه های متفاوتی هست به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه­ی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد سابقه­ی موفقیت های یک فرد می باشد. کین  معتقد بود که عملکرد چیزی می باشد که فرد به جا    می­گذارد و جدای از هدف می باشد.  برنادین و همکارانش معتقدند که عملکرد بایستی به عنوان نتایج کار تعریف شود، زیرا نتایج قوی­ترین ارتباط را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و تأثیر­های اقتصادی دارد. فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد را به این شکل تعریف نموده می باشد که انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی­ها یا نتایج بر می شود و در عین حال عنوان می­کند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد. پس می توان عملکرد، را بعنوان رفتار یا روشی که سازمان­ها، گرو­ه­ها و افراد کار را انجام می­دهند، تلقی نمود. کمپبل معتقد می باشد که عملکرد رفتار می باشد و بایستی ازنتایج متمایز شود، زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند. به نظر می­رسد در صورتی که عملکرد به گونه­ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامع­تری حاصل می شود. در تعریف بروم راچ  این ویژگی را می­توان مشاهده نمود، وی معتقد می باشد که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج می باشد. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به اقدام تبدیل می کنند. ( آرمسترانگ،  ۱۳۸۵: ۴-۳)

واژه ی performance که به معنای عملکرد می باشد از کلمه ی انگلیسی perform و پسوندance  گرفته شده می باشد و از حدود سال ۱۵۰۰ میلادی به بعد متداول شد. این کلمه به معنای تحقق یک امر یا چیزی می باشد که قبلا تحقق یافته می باشد. می­توان گفت که کلمه­ی performance به معنایی که اکنون فهمیده و درک می­شود، اولین بار در سال ۱۷۰۹ میلادی، تعریف شد. هانابوس[۳] هم تاکید می کند که عملکرد عبارت می باشد از: انجام دادن هرکار به طریقی مشخص با تعیین هدفی معین برای آن. بعضی از تعاریف عملکرد عبارت می باشد از(قیطاسی، ۱۳۹۲: ۴):

  • نتایج مرتبط بر فعالیت هایی که سازمان انجام می دهد.
  • مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می­دهند
  • حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین.
  • نتیجه­ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی می باشد که انجام هر کاری در مراحلی بایستی انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی می باشد که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند.
  • رفتاری می باشد در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده می باشد.

عملکرد بازرگانی که به عنوان متغییر وابسته این پژوهش معرفی شده در کل دارای دو مولفه می باشد که عبارتند از: الف) عملکرد بازار که مشتمل بر مولفه­های حفظ مشتری[۴]، جذب مشتری جدید[۵] و ب) عملکرد مالی مشتمل بر مولفه های نرخ بازده دارایی[۶]، سهم بازار[۷]، رشد فروش[۸] می باشد. (قنواتی و صمدی، ۱۳۹۱: ۵۲)

۲-۲-۱) عملکرد بازار

بازار و عملکرد آن عنصر محوری نظام اقتصاد آزاد می باشد بازار به ترتیباتی اطلاق می شود که خریداران و فروشندگان با یکدیگر ارتباط مستقر می کنند و اقدام به خرید و فروش کالا می نمایند. عملکرد بازار مشتمل بر مولفه های حفظ مشتری و جذب مشتری جدید می باشد. (Raju, 2011: 2)

مشتری رکن اساسی در عملکرد شرکت به حساب می­آید  تمامی بحث بازاریابی راجع به مشتری می باشد. حال بایستی به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که امروزه به چه کسانی مشتری گفته می‌شود. مشتری، مهم­ترین شخص در داد و ستد می باشد. مشتری به شرکت وابسته نیست شرکت به مشتری وابسته می باشد .مشتری در کار شرکت دخالت نمی­کند او هدف فعالیت­های شرکت می باشد، وقتی مشتری محصولی را انتخاب می کند به شرکت لطف می­کند و وقتی شرکت به مشتری لطف می­کند انجام وظیفه می­کند، مشتری در داد و ستد بازار یک عنصر غیر خودی نیست، مشتری نباید خود را با شرکت وفق دهد بلکه شرکت بایستی خود را با او وفق دهد، مشتری نیاز خود را به شرکت می­گوید و شرکت بایستی نیاز اورا برآورده کند، مشتری سزاوار بالاترین توجهات و بیشترین خدمات می باشد، و اگر مشتری نباشد پرداخت حقوق کارکنان شرکت غیرممکن خواهد بود. (اسدی و صفا، ۱۳۹۱: ۵)

[۱] – Performance

[۲] – Holton& Bitz

[۳] – Hanaboos

[۴] – Customer Retention

[۵]– Attract New Customers

[۶] – Rate Of  Return On Assets

[۷] – Market Share

[۸] – Sales Growth

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید