عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

تحلیل اسناد منطقه ای حقوق بشری در زمینه حقوق کودک و

 ممنوعیت کار کودک

بند اول: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[1] (1950 میلادی)

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مقدمه اش بر هدف حمایت از حقوق و بهترین منافع کودکان تاکید می کند و اینکه برای دست یافتن به این هدف، کودکان بایستی دارای فرصت کافی برای اعمال حقوق خود مخصوصا در خانواده باشند. ماده 4 این کنوانسیون در خصوص منع بردگی و کار اجباری می باشد. به موجب ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1″) هیچ کس نباید در بردگی یا بندگی نگهداشته شود، 2 ) هیچ کس را نباید به کار اجباری وادار کرد”. از عموم و اطلاق واژه “هیچ کس” در این ماده می توان حمایت از کودکان در برابر کار اجباری و بندگی را استنباط کرد.    

بند دوم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر [2] (1967 میلادی)

به موجب ماده 1 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر “دولت های عضو متعهد می شوند تا به حقوق و آزادی های شناخته شده در موادش تکریم گذاشته و برای تمام افراد تحت صلاحیت شان حقوق و آزادی را بدون هرگونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و وضعیت اقتصادی تضمین کنند”.  ماده 6 در مورد رهایی از بردگی می باشد. به موجب بند 1 ماده 6 کنوانسیون،” 1) هیچ کس را نباید مورد بردگی یا بندگی قرار داد و تمام فرم های آن بایستی منع شود. 2) هیچ کس را نباید وادار به انجام کار اجباری کرد. مجددا واژه هیچ کس در این ماده بر حمایت از حقوق کودکان دلالت می کند”. ماده 19 این کنوانسیون منحصرا به حقوق کودک پرداخته می باشد. به موجب ماده 19، “هر کودک دارای حق برخورداری از اقدامات حمایتی مورد نیاز از سوی خانواده، جامعه و دولت می باشد”.

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر (1981 میلادی) [3]

منشور آفریقایی حقوق بشر (منشور بانجول[4]) تنها در یک ماده به حقوق کودکان اشاره داشته می باشد و آن هم در ماده 18 می باشد و اظهار می دارد دولت های عضو بایستی حمایت از حقوق کودک را همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین پیش بینی شده می باشد، تضمین کنند.[5]پس همانگونه که در اعلامیه حقوق بشر بردگی منع گردیده می باشد می توان حمایت از منع بردگی کودکان را به آن بسط داد. به موجب ماده 5 این منشور “همه افراد دارای حق تکریم به مقام و منزلت انسانی و شناسایی وضعیت حقوقی شان می باشند و تمام فرم های بهره کشی نظیر بردگی، تجارت برده، شکنجه، بی رحمی، رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر کننده بایستی منع گردند”. از عموم و اطلاق واژه “همه افراد” در این ماده می توان حمایت از کودکان در برابر تمام فرم های بهره کشی نظیر بردگی، تجارت برده، شکنجه، بی رحمی و رفتارهای غیر انسانی را استنباط کرد. به موجب ماده 16 این منشور، ” 1) همه افراد دارای حق برخورداری از بهترین وضعیت سلامت فیزیکی و روانی قابل دستیابی می باشند. 2) دولت های عضو این منشور بایستی تمام اقدامات ضروری را برای حمایت از مردم خود انجام دهند و تضمین کنند که آنها در مواقع بیماری تحت درمان قرار خواهند گرفت”. مجددا واژه همه افراد در این ماده کودکان را هم در برمی گیرد و با در نظر داشتن خطرات و پیامدهای فیزیکی و روانی که انواع مختلف کار بر کودکان می گذارد، لزوم ممنوعیت کار کودکان و تضمین برخورداری آنها از سلامت فیزیکی و روانی برجسته  می شود.

   پروتکل الحاقی به منشور آفریقایی حقوق بشر در خصوص حقوق زنان در آفریقا[6] که در سال 2005 لازم الاجرا گردیده می باشد به حقوق کودکان بویژه دختران توجه ویژه ای داشته می باشد. به موجب ماده 12 این پروتکل” دولت های عضو بایستی تمام اقدامات لازم را برای حذف تمام فرم های تبعیض علیه زنان و دختران در حیطه تحصیل و آموزش اتخاذ کنند”.

   در بسیاری از کشورهای و فرهنگ ها فرصت هایی که به دختران و پسران اعطا می گردند برابر نیستند. در واقع، تعدادی کمی از کشورها یا فرهنگ ها هستند که دختران و پسران را در برخورداری از فرصت ها یکسان در نظر می گیرند. همانطور که در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده دستیابی به تحصیل یک حق انسانی و پایه و اساس مهمی برای پیشرفت فرد در آینده می باشد. با این وجود، در بعضی از کشورها دختران به اندازه پسران حق دستیابی به آموزش و تحصیل ندارند. والدین اغلب ارزش بیشتری به تحصیل پسران خود می دهند تا دختران شان و دختران اغلب در سنین پایین از مدارس بیرون کشیده می شوند. نتیجه این نابرابری ها در حق تحصیل و آموزش را می توان در آمارهای جهانی بی سوادی مشاهده نمود. از بین 16 درصد جمعیت جهان که قادر به خواندن یا نوشتن حتی یک جمله ساده نمی باشند، تقریبا دو سوم آن ها زنان می باشند. با در نظر داشتن اینکه دستیابی به تحصیل و حذف کار کودک به هم وابسته هستند، عدم دستیابی دختران به تحصیل زمینه را برای ورود آنها به بازار کار فراهم می کند. [7]

بند چهارم: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک[8] (1990)

منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک به عنوان اولین معاهده منطقه ای در خصوص حقوق کودک بر اساس اعلامیه حقوق و رفاه کودکان آفریقایی 1979 میلادی [9]طرح ریزی شد اما بیشتر مواد این منشور بر اساس کنوانسیون حقوق کودک می باشد. مقدمه این منشور اظهار می کند که کودک یک جایگاه منحصر به فرد و برتر را در جامعه آفریقایی به خود اختصاص داده می باشد و نیاز به حمایت حقوقی و مراقبت ویژه با در نظر داشتن پیشرفت فیزیکی، اخلاقی، روانی، اجتماعی و سلامتی دارد. [10]ماده 15 منشور حقوق و رفاه کودک راجع به کار کودک می باشد. به موجب ماده 15 منشور، ” 1) هر کودک بایستی از تمام فرم های بهره کشی اقتصادی و از انجام هر کاری که برای کودک خطرناک می باشد یا در پیشرفت فیزیکی، روانی، روحی، اخلاقی یا اجتماعی کودک تداخل ایجاد می کند محافظت شود، 2) دولت های عضو منشور بایستی تمام اقدامات قانونی و اجرایی را برای تضمین اجرای کامل این ماده که هم بخش رسمی و هم غیر رسمی اشتغال را تحت پوشش قرار می دهد و با اسناد سازمان بین المللی کار در خصوص کودکان مرتبط می باشد اجرا کنند، دولت های عضو بایستی:

الف) از طریق قانون گذاری، حداقل دستمزد را برای استخدام مشخص کنند؛

ب) مقررات مناسبی را در خصوص ساعات و شرایط استخدام وضع کنند؛

ج) مجازات های شایسته یا قوانین دیگری برای تضمین اجرای موثر این ماده در نظر گیرند؛ و

د) انتشار اطلاعات راجع به خطرات کار کودک در تمام بخش های جامعه را فراهم کنند”.  

     ظاهرا ماده 15 منشور بر اساس عبارت بندی ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک می باشد. ماده 15 منشور گستره حمایت های مطرح شده در کنوانسیون حقوق کودک را با اشاره به تمام اشکال بهره کشی در مقابل بهره کشی تنها بسط می دهد اما ماده 15 منشور بر خلاف ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک به کاری که در تحصیل کودک تداخل ایجاد کند و یا برای او مضر باشد اشاره نمی کند. با این وجود، ماده 15 منشور اجرای موثرتر و گسترده حقوق کودکان را تضمین می کند به عنوان مثال، تعهد دولت های عضو به انتشار اطلاعاتی در خصوص خطرات کار کودک.[11]

   به موجب ماده 22 این منشور،”  1) کشورهای عضو منشور بایستی به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه که بر کودک تاثیر می گذارد، تکریم گذاشته و آن ها را به اجرا در آورند. 2) کشورهای عضو منشور بایستی تمام اقدامات ضروری را به مقصود تضمین اینکه هیچ کودکی نباید به طور مستقیم در مخاصمات مسلحانه شرکت داشته باشد مخصوصا استخدام کودکان، اتخاذ کند. 3) کشورهای عضو منشور بایستی مطابق با تعهداتشان بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمعیت غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حفاظت کنند و تمام اقدامات ممکن را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تاثیر جنگ قرار گرفته اند، انجام دهند. چنین قواعدی بایستی برای کودکان در موقعیت های مخاصمات مسلحانه داخلی اجرا گردند”. این منشور مستلزم این می باشد که دولت های عضو مانع از استخدام کودکان به نیروهای مسلح شوند. مطابق با ماده 2 منشور که کودک را هر شخص زیر 18 سال در نظر می گیرد، این ممنوعیت استخدام برای افراد زیر 18 سال می باشد برخلاف کنوانسیون حقوق کودک که شرکت کودکان زیر 15 سال را در مخاصمات مسلحانه منع کرده می باشد. پس درحالیکه منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک مشارکت کودکان زیر 18 سال را در مخصامات منع کرده می باشد، کنوانسیون حقوق کودک به کودکان 15 تا 18 سال اجازه داده تا به طور مستقیم در مخاصمات شرکت کنند. کوشش برای جبران این وضعیت در پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه که حداقل سن استخدام را از 15 به 16 سال افزایش داده می باشد، مشاهده می شود. [12]

  علاوه بر حمایت گسترده برحسب حداقل سن برای استخدام در نیروهای مسلح، بند 3 ماده 22 منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک گستره ی تعهدات دولت ها را به مخاصمات داخلی بسط می دهد. [13]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه کوشش می­شود تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، مانند حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده می باشد و مانند چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد