دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی سواد اطلاعاتی و فرم سوالهای ویژگی فردی بود.

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سطح خودکار آمدی سواد اطلاعاتی آزمودنیها بطور کلی بالا بود و پایین ترین سطح خودکارآمدی مربوط به سطح کاربرد ICT در دسترسی به اطلاعات بود لازم می دانند و 33/0 از آنها پژوهش کتابخانه ای را جزئی منظم و معین در کلاس درسشان قرار داده اند و 4/2% پاسخ دهندگان اظهار کردند که هیچ یک از کلاسهایشان ، تکالیفی که پژوهش کتابخانه ای در انها لازم باشد؛ نداشته اند. فقط 4 عضو هیأت علمی که در دوره های کارشناسی ارشد تدریس می کردند؛ اظهار کردند که دانشجویانشان همه استانداردهای « ای سی آر ال» را برای اینکه با سواد اطلاعاتی باشند، دارا هستند و مهارتهای پژوهش در سطح عالی را دارند و فقط 13 عضو هیأت علمی که در سطح کارشناسی تدریس داشتند؛ دانشجویانشان را این چنین توصیف کردند.

نتیجه نهایی این مطالعه، نشان می دهد آن دسته از اعضای هیأت علمی که تکالیفی ارائه می دادند. پژوهش کتابخانه ای بعنوان یک جزء معین از دوره شان بوده، دریافتند که آموزش کتابخانه ای مهارتهای پژوهشی دانشجویان را بهبود می بخشد و بایستی کتابخانه ها را برای فراهم ساختن آموزش سواد اطلاعاتی ، مجهز کرد .

 

 

 پایان نامه پایان نامه تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

 

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی