دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تسلط یابند و کندوکاوهای خود را گسترش دهند و کنترل بیشتری بر یادگیری خویش به دست آورند ودر نتیجه به عنوان یک عامل مهم در یادگیری دانشجویان به شمار میرود.(قاسمی،1385).

با توجه این که پژوهش های کمی در ارتباط با سواد اطلاعاتی و ارتباط آن با یادگیری در رشته تربیت بدنی صورت گرفته می باشد و یک خلا در این زمینه مشاهده می شود محقق بر آن می باشد تا بتواند تأثیر سواد اطلاعاتی و ارتباط آن با یادگیری را مورد مطالعه قرار دهد. سابقه محدودی از انجام این پردازش اطلاعات را کسب کنند(کندی[1]،2002).

رواج فزاینده فرهنگ دیجیتال به این معناست که یاگیرندگان به پردازش اطلاعات و مهارت های تکنولوژی ارتباطات، برای پاسخ به دیجیتالی شدن صنایع نیاز دارند.

جهانی شدن اقتصاد به این معناست که یادگیرندگان بایستی دیدگاه های جهانی را توسعه دهند و بتواند مردم دارای فرهنگ های مختلف، ارتباط و مشارکت کنند(او.سولیوان[2]،2002،رادر[3]2003).

این سه نیروی محرکه ، نشان می دهند که در قرن 21، مردم بایستی برای انجام فعالیت های شخصی ،حرفه ای و آموزشی اشان ، بر مهارت های پردازش اطلاعات از طریق استفاده از IT نیز تسلط داشته باشند. در این خصوص،تبحر در کاریرد ابزارهای IT کافی نیست، بلکه یادگیرندگان بایستی توانایی پردازش اطلاعات را نیز داشته باشند. برای آماده کردن نسل جوان در جهت غلبه بر هزینه های زیاد که نیاز عصر اطلاعات در دنیای دیجیتال می باشد مدارس نیز بایستی برای یادگیرندگان فرصت هایی جهت توسعه دانش لازم در زمینه پردازش اطلاعات به همراه توجه های مناسب نسبت به کاربرد IT ایجاد کنند. مهارت های سواد اطلاعاتی این دانش و توجه را فراهم
می سازند(کنگ،2009).

سواد اطلاعاتی به عنوان یک مجموعه از مهارت ها و توانایی های شناختی منحصر به فرد می باشد و به اندازه ای به یادگیری مرتبط می باشد که در آموزش عالی معاصر وجودش الزامی می باشد.(آلبیتز[4]،2007).

[1]candy

[2]O sulivan

[3]Rader

[4]Albitz

 

 

 پایان نامه پایان نامه تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

 

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی