عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391

روش پژوهش

پژوهش حاضر که نوعی پژوهش کاربردی می‌باشد در دو بخش تهیه شده می باشد که بخش اول پژوهش نظری بوده و به روش کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع کتابخانه‌ای تهیه شده می باشد. در بخش دوم همانند بخش اول که در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای از مصاحبه‌های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدیر کل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مرکزی استان اصفهان و معاونان وی)، زندانیانی که در اندرزگاههای مختلف زندان مرکزی اصفهان بوده‌اند و نیز مشاهدات عینی که از بخش‌های مختلف اردوگاه مرکزی اصفهان به اقدام آمده می باشد، استفاده شده می باشد.

1-6 پیشینۀ پژوهش

در کشور ما از میان کتب موجود چند کتاب قدیمی در زمینۀ زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دکتر تاج زمان دانش و آقایان دکتر محمد باهری و دکتر جاوید صلاحی هست که در آن ضمن مطالعه زندان، به طور مختصر و مفید به حقوق زندانیان نیز اشاره شده می باشد. در سال‌های اخیر کتاب‌هایی از سوی مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها که اکثر آن‌ها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجی می‌باشد از طرف نشر این مرکز (نشر راه تربیت) چاپ شده می باشد. همچنین تحقیقاتی به صورت جسته و گریخته توسط مراکز آموزشی و پژوهشی زندان‌های مختلف کشور صورت گرفته می باشد. مقالاتی اندک نیز توسط بعضی از اساتید رشته حقوق و جامعه شناسی و رشته‌های مرتبط و دانشجویان رشته حقوق در مجلات دانشگاهی هست. در تحقیقاتی خارجی، مطالعات و پژوهش‌های زیادی در هر مورد هست. و همان طور که عرض شد بسیاری از کتاب‌هایی که در حال حاضر در ایران چاپ شده می باشد ترجمه منابع خارجی می‌باشد.

1-7 زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری

حبس یکی از انواع مجازاتی می باشد که برای فرد مجرم وضع شده می باشد، حبس نمودن فرد نتیجۀ مستقیم بزهی می باشد که توسط بزهکار در جامعه صورت پذیرفته می باشد. یکی از مهم‌ترین اهداف حبس یا سلب آزادی فرد، تأثیر اصلاحی این مجازات بر فرد بزهکار و اشخاص دیگری که از بیرون به محکوم علیه می‌نگرند می‌باشد. این تصور که هر چه وضعیت مشقت بار تری را در زندان‌ها برای مجرمین به وجود آوریم، و هر چه بر بزهکار محبوس سخت گیری بیشتری بشود و هرچه او را از حقوقی که می‌توان برای یک بشر در نظر گرفت بیشتر محروم نماییم، بهتر و بیشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهایت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوری صحیح باشد و چه بسا با اجرای این روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحی مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم بلکه نتایج معکوس عاید ما می‌شود. در این فصل کوشش شده آغاز تصویری روشن از حبس در قالب اظهار تاریخچه حبس و جایگاه حبس در حقوق کیفری ارائه شود، سپس به تأثیر حبس در جرم زایی و پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.

1-8 مبحث اول : تعریف حبس، تاریخچه و جایگاه آن در حقوق کیفری

وقتی سخن از حبس به میان می‌آید، ناگزیر مفاهیم زندان و زندانی نیز متبادر به ذهن می‌شود که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. پس در این مبحث کوشش می‌شود هم از حبس به عنوان مجازات و هم از حبس به عنوان زندان به موازات هم بحث شود. سپس تاریخچۀ این مجازات در جوامع بشری و در اسلام و در نهایت از میان دیدگاه‌های مختلفی که نسبت به این مجازات هست دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروری بزهکاران مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

1-8-1 گفتار اول – تعریف و تاریخچه حبس

1-8-1-1 تعریف حبس

جهت آشنایی بیشتر با تعریف و مفهوم حبس در دو قسمت جداگانه از لحاظ لغوی و اصطلاحی این مقوله به توضیح ذیل مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همان طور که گفته شد گاهی مراد از حبس ذکر آن به عنوان نوعی از انواع مجازات و گاهی از آن تحت عنوان محبس و مکان نگهداری تعبیر می‌شود.

1-8-1-2 معنای لغوی حبس

حبس در لغت به معنای منع کردن، بازداشتن،زندانی کردن و دیگر معانی مشابه آمده می باشد.

در فرهنگ عمید واژه حبس به بازداشتن، زندانی کردن، بازداشت و نیز به زندان معنا شده می باشد [1]. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معنای زندانی کردن، زندانی، توقیف بند و بستن آمده می باشد [2].

   در فرهنگ جامع جدید (عربی به فارسی) ترجمه المنجد نیز حبس به معنای منع کردن و احاطه ساختن چیزی به چیز دیگر آمده می باشد[3]. در دایره المعارف علوم اسلامی قضایی آمده می باشد:

«1- حبس در لغت به معنای منع کردن می باشد، زیرا کسی که حبس می‌شود ممنوع از خروج از مکان معین می باشد. حبس به معنای حبس و زندان نیز آمده می باشد…

2- حبس شرعی: حبس شرعی حبس در مکان معین نیست، حبس شرعی این می باشد که شخص را از آزادی اقدام در رفت و آمد و توقف باز دارند، یا او را از این کارها محدود کنند.پس ملازمت مدیون از جانب این یک نوع حبس شرعی می باشد[4]

1-8-1-3 تعریف اصطلاحی حبس

در کتاب ترمینولوژی حقوق، حبس در امور کیفری به این شکل تعریف شده می باشد.

«(حبس) سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود می باشد به طوری که در زمان آن حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد…»[5]. ملاحظه می‌شود که تعریف فوق شامل هرگونه حبس اعم از قانونی یا غیر قانونی می‌شود و طبیعی می‌باشد حبسی که وفق مقررات قانونی بر محکوم علیه تحمیل می‌شود، مورد حمایت قانون می‌باشد و مقصود ما از حبس در این اماکن نیز همین حبس قانونی می باشد که به سلب آزادی و بازداشت محکوم به مقصود اجرای مجازات پس از حکم قانونی تعریف شده می باشد.

پس با در نظر داشتن مطالب فوق مراد از حبس مجازاتی می باشد که وفق قانون بر اساس حکم قاضی آن هم پس از خاتمۀ تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل دادرسی بر محکوم علیه تحمیل می‌شود و حبسی که غیرقانونی و بدون صدور حکم مقام صلاحیت‌دار و یا بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون صورت پذیرفته باشد مجازات محسوب نمی‌شود. در اینجا لازم می باشد جهت آشنایی بیشتر با حبس به نکتۀ دیگری نیز توجه نمود آن نیز شباهت موجود میان توقیف و حبس می‌باشد.

توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، در جایی واداشتن،واقف گردانیدن و ضبط کردن آمده می باشد [6]. در کتاب ترمینولوژی حقوق نیز از توقیف به « سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص…» تعریف شده می باشد.[7]

ملاحظه می‌شود که در توقیف نیز مانند حبس آزادی شخص سلب می‌شود و مستند قانونی توقیف ماده 135 قانون آئین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می باشد که امکان دارد در طول دوران تحقیقات مقدماتی و تا خاتم. دادرسی، صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن با دستور دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به موضوع و یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده در خصوص متهم صادر شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته می باشد می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته می باشد؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته می باشد؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده می باشد جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در بعضی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده می باشد کمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌شود.

4- به نظر می‌رسد با در نظر داشتن حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد