در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.S.C” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت
عنوان:
برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
برنامه ریزی تعمیرات یکی از مسائل کلیدی در سیستم قدرت تجدید ساختار شده می باشد. در این پژوهش برنامه ریزی تعمیرات در سیستمی مبتنی بر ISO و PX و بر پایه الگوریتم ژنتیک به انجام رسیده می باشد . آغاز گروه های شرکت کننده در بازار به سه گروه شرکت های تولیدی، شر کت شبکه و اجتماع تقسیم شده و تابع هدف هر کدام در برنامه ریزی تعمیرات مطالعه شده می باشد . در نهایت با روش تئوری وزن دهی میانگین یک تابع هدف برای ایجاد برنامه ریزی تعمیرات معرفی شده می باشد با بهره گیری از این تابع هدف در روشی بر پایه الگوریتم ژنتیک برنامه ریزی تعمیر ات در یک شبکه IEEE-RTS با 32 واحد و پنج شرکت تولیدی شبیه سازی شده می باشد و در نهایت با بهره گیری از روش کوشش و خطا ضرایب وزنی که بهترین برنامه ریزی تعمیرات که برای این شبکه ایجاد می نماید مشخص شده می باشد.
پیشگفتار:
با در نظر داشتن اینکه ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ب ر روی قابلیت اطمینان سیستم و اقتصاد شبکه تاثیر می گذارد ، انجام برنامه ریزی تعمیرات به لحاظ مدیریت و بهره برداری از شبکه در سیستم قدرت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
برای ایجاد برنامه ریزی تعمیرات در سیستم تجدید ساختار شده به علت وجود رقابت در آن ، بایستی به گونه همزمان به مسائل قابلیت اطمینان شبکه ، منافع ارکان مختلف بازار و محدودیت های شبکه رسیدگی نمود ، این مهم باعث ایجاد پیچیدگی بیشتر مسئله برنامه ریزی تعمیرات در این سیستمها می گردد.
با در نظر داشتن این مهم میتوان فصول مطرح شده در این پایان نامه را به صورت ذیل اظهار نمود:
فصل اول علت های لزوم وجود و انواع روشهای انجام تعمیرات را در سیستم قدرت مطرح می نماید.
فصل دوم ضمن اظهار تاریخچه ای از سیستم های قدرت انحصاری و چگونگی پیدایش سیستم های تجدید ساختار شده ، ارکان مختلف بازار را معرفی و در ادامه ویژگیهای بازار را در این سیستم تبیین می دهد.
در فصل سوم پس از بر رسی عوامل موثر در ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ،بعضی از تحقیقات انجام شده در این زمینه را در سیستمهای انحصاری و تجدید ساختار شده معرفی می نمائیم . در گام بعدی به سراغ معرفی الگوریتم ژنتیک به عنوان روش به کار رفته در این پژوهش خواهیم پرداخت.
فصل چهارم به مطالعه تئوری وزن دهی میانگین مطرح شده بوسیله آقای وانگ ، معرفی گروههای ذی نفع در ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ، اظهار توابع هدف هر کدام از این گروهها و در نهایت ایجاد تابع ی به عنوان تابع هدف با بهره گیری از تئوری وزن دهی میانگین به گونه ای که تمامی اجزاء ذی نفع بازار را در رسیدن به اهدافشان یاری نماید خواهد پرداخت . پس از ایجاد تابع هدف روشی ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی تابع هدف و ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ایجاد میشود.
در فصل پنجم الگوریتم ژنتیک ایجاد شده را برروی یک شبکه IEEE-RTS با 32 واحد و 5 شرکت تولیدی بر پایه ISO پیاده نموده و به کمک روش کوشش و خطا حالات مختلف ممکن برای ضرائب وزن تابع هدف ر ا ب ررسی و برن امه ریزی های تعمیرات و شرایط ی که در نتیجه ایجاد این تغییرات در ضرائب وزن ایجاد می گردد ر ا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. ودر انتها بهترین حالت ایجاد شده
برای ضرائب وزن معرفی و برنامه ریزی متناظر با این حالت ر ا به عنوان برنامه ریزی تعمیرات این سیستم مطرح می نمائیم.
تعداد صفحه : 99
قیمت : 14700 تومان

 
***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه مهندسی برق : شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید