(4.4)

در این ارتباط ، ،  و ثابت‌های تجربی متناسب با مقاومت چرخ، مقاومت مسیر و مقاومت آیرودینامیکی، جرم وسیله نقلیه، سرعت و  انحنای مسیر می باشد. جمله‌های ثابت در معادله (4.4) با بهره گیری از روش‌های تجربی بدست ‌آمده اند ]49[. معادله (5.4) نسخه ساده شده ای از معادله بالا می باشد البته با این فرض که  و باشد. انحنای مسیر راه‌آهن بوسیله جمله  نشان داده می گردد. این فاکتور در سرعت‌های کمتر از 200 km/h دارای تاثیر محدودی می باشد. در این معادله، از ثابت‌ها شامل اثر جرم و افزایش مقاومت ناشی از انحنای مسیر چشم پوشی شده می باشد.

(5.4)

در این ارتباط سرعت وسیله نقلیه بر حسب m/s و ضرایب A (kNB (kNs/m) و C (kNs2/m2) تمامی ثابت‌های ما برای تعیین مقاومت قطار هستند که به عنوان ضرایب دیویس[1] نیز شناخته می شوند.

[1] Davis

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته برق کنترل کننده جبران‏سازی توزیع شده موازی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده