همانند تمامی مدارات آنالوگ نوسان‌ساز­ها نیز نسبت به منابع نویز موجود حساس هستند. نویزهای محیطی و نویز ادوات الکتریکی هم دامنه و هم فرکانس خروجی را تحت تاثیر می­گذارد. نویز موجود در دامنه را با مکانیزم­های محدود­­سازی می­توان از بین برد درحالی که نویز موجود در فاز را نمی­توان با این روش کاهش داد. این نویز که با نام نویزفاز شناخته می­گردد، بعنوان نویز غالب مطالعه می­گردد و مانند پارامترهایی می باشد که همواره به عنوان یک مشکل اساسی در طراحی مدارات مورد توجه طراحان بوده می باشد[17]-[20]. برای یک نوسان‌ساز ایده­آل، خروجی را می­توان به صورت  بیان نمود که در آن A دامنه نوسان،  فرکانس نوسان و  ثابت فاز می باشد. در حوزه فرکانس طیف فرکانسی یک نوسان‌ساز ایده­آل همان­گونه که در شکل (2-33الف) نشان داده شده می باشد دو ضربه در  دارد. در این حالت پریود نوسان ثابت می باشد و نقاط گذر از صفر دقیقا در مضارب صحیحی از تناوب رخ می­دهد و در هیچ فرکانس دیگری انرژی ندارد. برای مثال اگر موج به یک فیلتر باند باریک با فرکانس مرکزی  اعمال گردد، برای خروجی صفر می باشد.

درنوسان‌ساز­های واقعی، نویز موجود در مدار دوره تناوب نوسانات را بطور تصادفی تغییر می­دهد. همانند این می باشد که در فرکانس غیر  نوسان می­کند، یعنی نقاط گذر از صفر در مضارب صحیحی از تناوب رخ نمی­دهد و طیف خروجی آن همان­گونه که در شکل (2-33b) نظاره می­گردد، حوالی ضربه­ی اصلی پوش­ دارد. بدین معنی که سیگنال در  انرژی محدودی دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درباره تجهیزات جبران سازی پدیده های کیفیت توان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد