همانطور که قبلا تصریح گردید یکی از مهمترین مسائل در خوشه­بندی انتخاب تعداد خوشه­های مناسب می­باشد. در انتخاب تعداد خوشه­های مناسب بایستی توجه داشت که اولا نمونه­های موجود در یک خوشه تا حد امکان شبیه به یکدیگر باشند و ثانیا نمونه­های متعلق به خوشه­های متفاوت تا حد امکان با یکدیگر نامتشابه باشند. عبارات فوق را به این شکل نیز اظهار می­کنند که خوشه­ها بایستی ماکزیمم فشردگی داشته باشند و تا حد امکان جدایی آن­ها نیز زیاد باشد. اگر تنها معیار فشردگی مورد بهره گیری قرار گیرد در آنصورت هر داده می­تواند به صورت یک خوشه در نظر گرفته گردد زیرا که هیچ خوشه­ای فشرده­تر از خوشه­ای با یک داده نمی­باشد. اگر تنها معیار جدایی در نظر گرفته گردد در آنصورت بهترین خوشه­بندی این می­باشد که کل داده­ها را یک خوشه بگیریم با این فرض که فاصله هر خوشه از خودش صفر می باشد. پس بایستی از ترکیب دو معیار فوق بهره گیری گردد. برای مشخص کردن تعداد درست خوشه­ها توابع ارزیابی مختلفی تعریف شده می باشد که می­توان با بهره گیری از آن­ها تعداد خوشه­ها را برای مسائل مختلف مشخص نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق با موضوع بررسی تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی