تشعشع چرنکوف هنگامی رخ می دهد که ذرات باردار با سرعتی بالاتر از سرعت نور، وارد یک محیط دلخواه می شوند. اگر کاهش سرعت این ذره، زیاد نباشد می توان سرعت را تقریبا ثابت در نظر گرفت. جبهه موج کروی که توسط این ذره تشعشع می یابد، با در نظر داشتن حرکت ذره تاخیر دارد. در اشکال 3-5 و 3-6 نمایی از تشعشع چرنکوف نظاره می گردد. همانطور که در شکل مشهود می باشد در محیط راست گرد جبهه موج کروی در جهت خارج منبع حرکت می نماید و در محیط چپ گرد جبهه موج کروی در جهت داخل منبع در حرکت می باشد.

[1] Cherenkov

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره ارزیابی کفایت سیستم قدرت