• استقرارمقررات
 • بازاربرق بایدتوسط یک قانون یا آیین نامه نشأت گرفته از قانون اساسی هرکشور کنترل گردد.

  • مدیریت بازار

  بهره بردارمستقل سیستم بایدمسئولیت مدیریت بازارکه شامل جمع آوری مزایده ها ومناقصات از تولیدکنندگان وخریداران،تنظیم قیمت های کوتاه مدت ولحظه ای وانجام تسویه حساب مالی بین مشارکت کنندگان بازار می گردد راانجام داده وبه صورت غیرانتفاعی اقدام کند وهزینه خودرابه اندازه بهره گیری شرکت کنندگان ازخدمات این بهره بردارتأمین کند.

   

   

  • تضمین دسترسی به شبکه انتقال

  این سوال که چه کسی حق دسترسی به شبکه توزیع وانتقال رادارد ازسوالات اساسی درعرصه اصلاحات صنعت برق می باشد.برطبق قانون بازاربرق،حق دسترسی به شبکه برق بایستی محترم شمرده شودوهرتبعیضی دربین خرده فروشان ویاتولیدکنندگان که باعث عدم اطمینان برای ورودبه بازاربرق خواهد شدازبین برود.

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

  این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق بررسی چالش جریان نشتی
  دسته‌ها: دسته‌بندی نشده