همانطور که گفته گردید بهره گیری از فیبر های نوری در آغاز برای انتقال داده های مخابراتی رایج گردید بنابر این مورد هایی مانند کیفیت پرتو و نوفه های ایجاد شده و همچنین ضریب SNRدر آنها رعایت شده می باشد. موضوع باقی مانده محاسبه ی زمان  پرواز یا زمان تاخیر در این سنسورهاست که بایستی باتوجه به نوع حسگر و فاکتور DLبرای انواع مختلف سنسورها تعیین و تحلیل گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه:بررسی سلول جدید ارائه شده از دیدگاه تاخیر در خواندن و نوشتن
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده