هدف اولیه در تحلیل پاسخ فرکانسی تعیین مشخصاتی مانند امپدانس یا ادمیتانس ترانسفورماتور نسبت به یک رنج فرکانسی مشخص می­باشد. تحلیل پاسخ فرکانسی مانند اثر انگشت[1] یک ترانسفورماتور می­باشد و معمولا یک تابع تبدیل از ورودی- خروجی در یک رنج فرکانسی می­باشند.

اثر اندازه­گیری شده با اثر در حالت سالم (اثر مرجع[2]) مقایسه می­گردد و هرگونه عدم تطابق نشان­دهنده یک خطا و تغییر شکل در درون ترانسفورماتور می­باشد. اثر مرجع را می­توان با اندازه­گیری در کارخانه سازنده یا در صورت عدم دسترسی به آن، از ترانسفورماتور­ها با طراحی مشابه(واحد خواهر[3]) تهیه نمود. به مقصود مطالعه دقیق روش تحلیل پاسخ فرکانسی، داشتن مدلی دقیق از شرایط داخلی ترانسفورماتور، بهترین روش به مقصود مطالعه حساسیت و اثرات انواع خطا­ها می­باشد.

در  نشان نشان داده شده می باشد که تغییر در تابع تبدیل با مکان و نوع خطا مرتبط می­باشد. تا کنون، تحلیل پاسخ فرکانسی یک روش استاندارد نبوده و تنطیمات متنوعی برای انجام آن انجام می­شده می باشد. علاوه بر دو روش اندازه­گیری پاسخ ضربه ولتاژ پایین[4] و جاروب پاسخ فرکانسی[5]، روش­های مختلف دیگری نیز بهره گیری می­شده می باشد. اما امروزه از دو روش مزبور که به گونه مشروح در زیر آمده می باشد، بهره گیری می­گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso