پایان نامه ارشد در مورد طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

(18-1)

در این گونه استراتژیها، تعیین نقطه کار موتور احتراقی توسط روشهای بهینه سازی مبتنی بر مدل استاتیکی خودرو هایبرید برقی صورت می پذیرد. اطلاعات مربوط به این روش بر اساس آزمایشهای دقیقی می باشد که برروی منحنی مشخصه های کیفی موتور احتراقی صورت پذیرفته می باشد.

[1] global

[2] local

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد