اگر در یک آرایه منبع سیگنال  از جهت  وارد گردد خروجی آرایه  می تواند به شکل زیر مدل گردد:

که در آن نویز با ماتریس هم بستگی می باشد و در آن همان ماتریس واحد می باشد. همان ماتریس تصحیح[1] و بردار هدایت برای جهت می باشد. برای یک آرایه خطی یکنواخت بردار هدایت به شکل زیر می باشد:

که در آن فاصله بین المان ها می باشد و m تعداد المان ها و  می باشد و  طول موج می باشد.

ماتریس تصحیح شامل اطلاعاتی درمورد اینکه بردار هدایت چگونه توسط خطا و ضرایب تزویج متقابل تغییر می کند می باشد. هدف از کالیبراسیون تخمین ماتریس  از روی مشاهدات و اندازه گیری های کالیبراسیون می باشد. اقدام کالیبراسیون به شکل زیر انجام می گردد.

آغاز اطلاعات کالیبراسیون جمع آوری می گردد و از یک انتقال دهنده [2]بهره گیری می کنیم تا بتوانیم زاویه را در شبکه ای[3] از زوایای کالیبراسیون جا به جا کنیم:

که  در آن تعداد زوایای کالیبراسیون می باشد. ماتریس هم بستگی به ازای هر زاویه با بهره گیری از متوسط گیری زمانی بر روی داده های ورودی تخمین زده می گردد. سپس از روی ماتریس هم بستگی بردار هدایت به عنوان بردار ویژه اصلی از ماتریس هم بستگی تخمین زده می گردد. این بردار هدایت ها ویژگی های آرایه را توصیف می کنند. متاسفانه تخمین بردارهای کالیبراسیون یک خطای گین و فازی دارند که با جستجو در زوایای مختلف به خاطر عوامل متعددی مانند خطای تزویج متقابل تغییر خواهد نمود. زمانی که این خطا را در کالیبراسیون در نظر نگیریم عملکرد این شکل دهنده پرتو می تواند به گونه چشم گیری افت پیدا کند. اما بایستی به این نکته تصریح نمود که این خطا می تواند با بهره گیری از سیگنال های عبور داده شده (معلوم) در آزمایش کالیبراسیون حذف گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع:دانلود پایان نامه

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده