3-2-1 کاهش تلفات

اندازه کل تلفات در شبکه­های توزیع در 24 ساعت را می­توان از معادله 3-1 زیر به دست آورد:

(3-1)

(3-2)

در معادله بالا:

: حداکثر تلفات سیستم

: جریان فیدر در قسمت j ام

: تعداد شینه­های سیستم

: تعداد فیدر­ها

: مقاومت فیدر jام

: تابع هدف نرمالیزه شده برای کاهش تلفات

: زمان

3-3- پخش بار پیشرو- پسرو

به دلیل نسبت بالای (R/X) در شبکه­های توزیع، کاربرد روش­های پخش بار مانند نیوتن- رافسون و روش مجزای سریع در شبکه­های توزیع ممکن می باشد موجب عدم همگرایی گردد. پس کاربرد روش پخش بار پیشرو- پسرو که از سرعت همگرایی خوبی برخوردار می باشد برای شبکه­های توزیع مناسب­تر        می­باشد. این روش شامل دو مرحله پیشرو و پسرو می­باشد که در درون یک حلقه تا رسیدن به همگرایی مورد نظر تکرار می­گردند (El-Khattam et al 2004, 1674-1684; Kuri and Li 2004, 2085-2089).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها:دانلود پایان نامه